Wróć do strony głównej

Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych - Półroczne 2017

NAZWA OPIS POBIERZ
BPH Superior FIO

Połączone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Superior Pieniężny

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Superior Obligacji

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Superior Selektywny

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Superior Akcji

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Superior Rynku Surowców

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku