Wróć do Klienci Instytucjonalni

Emerytury i Oszczędzanie

Rockbridge TFI sprawdzonym partnerem
Rockbridge TFI SA zapewnia pracodawcy pełne wsparcie przy tworzeniu, wprowadzaniu i obsłudze PPE i PPO. W zakresie PPE, przygotowanie wszelkich umów niezbędnych do utworzenia przez pracodawcę PPE oraz uczestnictwa pracowników w PPE oraz przedstawienie projektów dokumentacji koniecznej do zarejestrowania programu w Komisji Nadzoru Finansowego.

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego, która umożliwia systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłą emeryturę, a wypłacane zyski są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
Jest to program czysto inwestycyjny, który umożliwia pracownikom czerpanie korzyści ze środków zgromadzonych w funduszach z myślą o przyszłej emeryturze.
PPE jest programem elitarnym, z którego mogą korzystać tylko Pracownicy zakładów, które prowadzą taki Program.

Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO) nie podlega żadnym specjalnym uregulowaniom prawnym, zaś ich ostateczny kształt zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i oczekiwiań pracodawcy. Założenia każdego PPO są zawsze indywidualnie ustalane z pracodawcą tak, aby w pełni zrealizować cele przez niego stawiane. Podstawowe cechy PPO są następujące:

  • tworzone przez pracodawcę i z jego inicjatywy,
  • możliwość elastycznego zdefiniowania programu zgodnie z oczekiwaniami i warunkami narzuconymi przez pracodawcę,
  • finansowane przez pracodawcę lub wspólnie przez pracodawcę i pracownika,
  • dostęp pracownika do kapitału zgromadzonego w programie może być ograniczony (warunki dostępu zdefiniowane przez pracodawcę),
  • brak ulgi w składce na ubezpieczenia społeczne,
  • pracownik płaci podatek dochodowy od składek wnoszonych do programów,
  • pracownik płaci podatek od zysków kapitałowych przy wypłacie środków z programu.