Wróć do Emerytury i Oszczędzanie

PPO - Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Informacje o PPO

Indywidualny program oszczędnościowy dla twojej firmy
Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO) indywidualnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy program, umożliwiający Twoim pracownikom systematyczne oszczędzanie dodatkowego kapitału.

PPO dla firmy
Program opiera się na zasadzie partycypacji Pracodawcy oraz Pracownika we wpłacanych składkach oraz odroczeniu możliwości wypłat z Planu do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych.

Podstawowe informacje

 • Program przeznaczony jest dla firm, które pragną zapewnić swoim pracownikom dodatkowe źródło gromadzenia oszczędności,
 • Nie ma wymagań co do liczby zatrudnionych przez firmę osób, okresu działania firmy i minimalnego wynagrodzenia,
 • Programem może być objęta całość pracowników lub wybrana grupa,
 • Program jest podobny do rozwiązań przewidzianych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych dla funduszy inwestycyjnych, ale łatwiejszy do wprowadzenia i administrowania,
 • Pracownik posiada pełny dostęp do gromadzonych środków.

Jakie są korzyści z PPO?

Korzyści pracodawcy z prowadzenia PPO:

Pracownicze Plany Oszczędnościowe oferują Twojej firmie i jej pracownikom szereg korzyści:

 • Elastyczność. Przy wsparciu naszych specjalistów możesz dokładnie określić warunki i zasady programu,
 • PPO to doskonałe narzędzie motywacyjne, zwiększające zaangażowania pracowników i ich przywiązanie do pracodawcy,
 • Okres zatrudnienia. To Ty określasz wymagany okres zatrudnienia, po upływie którego pracownik może przystąpić do PPO,
 • Program umożliwiają gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę, buduje większe poczucie bezpieczeństwa Twoich pracowników,
 • Dostęp do środków w dowolnym momencie możliwy jest po uzyskania zgody Zarządu na zniesienie Blokady Zabezpieczającej,
 • Możliwość wyboru kilku funduszy inwestycyjnych (spośród 13 subfunduszy wchodzących w skład funduszu Rockbridge FIO Parasolowego), pozwala Uczestnikowi na budowanie różnych portfeli inwestycyjnych w zależności od oczekiwanego zysku i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. 

Korzyści pracownika z uczestniczenia w PPO:

 • uzyskanie dodatkowego świadczenia od pracodawcy,
 • uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia finansowego na przyszłe świadczenie emerytalne.

Jak założyć PPO?

Rockbridge TFI zapewnia pracodawcy pełne wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania i funkcjonowania PPO:

 • Uruchomienie programu w zakładzie pracy (szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za działanie programu w firmie, prezentacje dla kierownictwa firmy i wszystkich zainteresowanych pracowników),
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (umowy, druki, formularze, procedury),
 • Administrowanie programem (wyznaczona osoba ze strony Rockbridge TFI do obsługi programu, okresowe raporty dla kierownictwa firmy, stały kontakt z uczestnikami za pomocą infolinii i poczty elektronicznej).

Odpowiemy na Twoje pytania oraz udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty.