Wróć do strony głównej

Superior

 
Pomoc w doborze funduszu Zobacz Selekcjonera

Z dumą przedstawiamy Rockbridge Superior FIO, wyjątkowy Fundusz Parasolowy z wyodrębnionymi Subfunduszami o zróżnicowanej stodukt dla wymagających klientów, który wyróżnia unikalna filozofia wynagrodzenia za usługę zarządzania aktywami na rynku polskim.

Rockbridge Superior FIO to Fundusz Parasolowy, który charakteryzuje:

  • sprawdzone strategie inwestycyjne,
  • rygorystyczne podejście w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym,
  • brak opłat manipulacyjnych,
  • wyższy potencjał zysku dzięki przewadze kosztowej,
  • poziom wynagrodzenia dla TFI uzależniony od wypracowanego wyniku dla Klienta – czyli opłata od wypracowanego zysku w skali roku, powyżej ustalonego poziomu odniesienia (wartości referencyjnej) lub określonego indeksu. To po prostu dodatkowa motywacja dla nas, zarządzających Funduszem, do wypracowywania wysokich stóp zwrotu dla Ciebie!

To wszystko sprawia, że naszym celem jeszcze bardziej niż kiedyś jest Twój zysk, ponieważ dopiero wtedy, kiedy Ty zyskasz odpowiednią stopę zwrotu, my pobierzemy za to zasłużone wynagrodzenie.

W skład Rockbridge Superior FIO wchodzi 5 subfunduszy, zarówno relatywnie bezpiecznych o niskim poziomie ryzyka, jak i bardziej ryzykownych, oferujących szanse na wyższe stopy zwrotu z inwestycji.

Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge Superior Pieniężny Pieniężne i gotówkowe
Bardzo niskie
3 mies.
Rockbridge Superior Obligacji Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Superior Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Umiarkowane
4 lata
Rockbridge Superior Akcji Akcji polskich
Umiarkowane
5 lat
Rockbridge Superior Rynku Surowców Surowcowe
Umiarkowane
5 lat

KONTAKT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 22 538 97 99 (w godz. 9:00-17:00, w dniach roboczych) lub

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu i wynika ze stosowanej przez fundusz/subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka funduszu/subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).