Wróć do Wszystkie fundusze

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

z wydzielonymi subfunduszami:

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge Skarbowy Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
Rockbridge Pieniężny Pieniężne i gotówkowe
Bardzo niskie
3 mies.
Rockbridge Obligacji 1 Obligacji polskich
Niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji 2 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Dłużne korporacyjne
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu
Relatywnie niskie
3 lata
Rockbridge Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Relatywnie niskie
4 lata
Rockbridge Zrównoważony Zrównoważone
Umiarkowane
4 lata
Rockbridge Akcji Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Dywidendowy Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Globalny Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców Surowcowe
Podwyższone
5 lat