Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Obligacji 1

Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Obligacji 1

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
2/7 Niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Wartość aktywów netto na 2018-03-29:
120 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2017-04-20 - 2018-04-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,37%
1M 0,62%
3M 1,05%
6M 2,45%
12M 3,81%
24M 3,04%
36M 4,33%
60M 11,12%
120M 58,48%

Skład portfela

Oprocentowanie obligacji skarbowych na 30.06.2017

47,90% Stałokuponowe 37,20% Zmiennokuponowe 14,80% Indeksowane do inflacji

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka
Rachunek nabyć:
55 2490 0005 0000 4530 2866 8412
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
1999-07-26

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.