Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Zrównoważony

Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Zrównoważony

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2018-03-29:
136 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2017-04-19 - 2018-04-19
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -4,09%
1M -0,47%
3M -6,64%
6M -4,52%
12M -4,52%
24M 0,48%
36M -7,46%
60M 2,43%
120M 5,90%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PGE 4,03%
2. PKO BP 3,24%
3. PEKAO 2,93%
4. PZU 2,90%
5. CIECH 2,15%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,
  • akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu Rockbridge Stabilnego Wzrostu.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

50% FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years, 50% WIG

Zarządzający:
Monika Zduńska (Zarządzająca Portfelem Akcji Subfunduszu), Marcin Winnicki (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu), Łukasz Stelmasiak (Zarządzający Portfelem Dłużnym Subfunduszu), Katarzyna Rokicka (Zarządzająca Portfelem Dłużnym Subfunduszu), Jakub Ryba, Paweł Sugalski, Michał Baryła
Rachunek nabyć:
42 2490 0005 0000 4530 1720 6738
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-10-28

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.