Wróć do Klienci Instytucjonalni

Wszystkie fundusze

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

z wydzielonymi subfunduszami:

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge Skarbowy Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
Rockbridge Lokata Plus Pieniężne i gotówkowe
Bardzo niskie
3 mies.
Rockbridge Obligacji Obligacji polskich
Niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji 2 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Dłużne korporacyjne
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu
Relatywnie niskie
3 lata
Rockbridge Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Relatywnie niskie
4 lata
Rockbridge Zrównoważony Zrównoważone
Umiarkowane
4 lata
Rockbridge Akcji Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Dywidendowy Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Globalnych Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Rynków Surowcowych Surowcowe
Podwyższone
5 lat

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej Absolutnej stopy zwrotu
Umiarkowane
5 lat

Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge Superior Pieniężny Pieniężne i gotówkowe
Bardzo niskie
3 mies.
Rockbridge Superior Obligacji Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Superior Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Umiarkowane
4 lata
Rockbridge Superior Akcji Akcji polskich
Umiarkowane
5 lat
Rockbridge Superior Rynku Surowców Surowcowe
Umiarkowane
5 lat