Wróć do Klienci Instytucjonalni

Zarządzanie aktywami

Co to jest zarządzanie aktywami?

Zarządzanie aktywami
Zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez Rockbridge TFI polega na profesjonalnym i aktywnym inwestowaniu środków Klienta na rynku kapitałowym poprzez ustalone z Klientem strategie inwestycyjne.

Nasi klienc
Oferta Rockbridge TFI adresowana jest do grona Klientów posiadających nadwyżki finansowe. Nasi Klienci to zarówno Inwestorzy Indywidualni jak również Instytucjonalni. Wybierają nas zarówno osoby rozpoczynające inwestowanie na rynku kapitałowym jak i doświadczeni na rynkach międzynarodowych inwestorzy instytucjonalni (np. drugi co do wielkości państwowy fundusz emerytalny na świecie).

Wybór odpowiedniej strategii
W oparciu o przeprowadzony test, wspólnie z Rockbridge TFI, dokonasz wyboru strategii inwestycyjnej, adekwatnej do Twoich preferencji w zakresie:

 • oczekiwanej stopy zwrotu,
 • akceptowanego ryzyka,
 • wymaganej płynności i horyzontu inwestycyjnego.

Korzyści

 • bezpieczeństwo - aktywa Klienta pozostają jego własnością (Rockbridge TFI pozostaje pełnomocnikiem do rachunku Klienta),
 • przejrzystość - Klient otrzymuje informację, o każdej dokonanej operacji, transakcji, pobranej opłacie za zarządzanie i ruchach finansowych na rachunku inwestycyjnym za dany okres,
 • oszczędność czasu Klienta.

Co wyróżnia ofertę Rockbridge TFI?

 • pierwsza na rynku Polskim licencja na zarządzania aktywami od 1994 roku,
 • jedne z największych udziałów rynkowych pod względem aktywów znajdujących się w zarządzaniu w Polsce,
 • indywidualna obsługa, dzięki osobistemu opiekunowi Klienta. Bieżący kontakt z opiekunem pozwala na najlepsze dopasowanie strategii do oczekiwań Klienta,
 • dostosowanie portfela do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta,
 • dostosowanie raportów do indywidualnych potrzeb Klienta (w miarę możliwości technicznych),
 • ciągła opieka nad inwestowanymi środkami poprzez bieżącą analizę składu portfela i podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez doświadczonych zarządzających,
 • dyskrecja i ścisłe przestrzeganie tajemnicy zawodowej

Jak zostać klientem?

Aby skorzystać z usługi zarządzania aktywami wystarczy skontaktować się z opiekunami klienta:

Robert Ługowski
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju
tel.: (22) 538 97 99
fax: (22) 538 97 89

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17, p. XIV
00-203 Warszawa
Infolinia 801 350 000* lub 801 39 98 98*
e-mail
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000002970
NIP 527-21-53-832
REGON: 013083243
kapitał zakładowy 23.456.525,00 zł
kapitał wpłacony 23.456.525,00 zł

* koszt według taryfy operatora