Aktualności Zobacz wszystkie Aktualności

06.12.2017

Wzmocniony zespół, dobry debiut nowych funduszy

Nowe fundusze absolutnej stopy zwrotu zgromadziły w miesiąc aktywa o wartości ponad 130 mln zł. Firma ma ambitne plany - do Rockbridge TFI dołączają trzy nowe osoby z zespołu sprzedaży Skarbiec TFI, w tym Piotr Dygas, który od stycznia będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.
Czytaj więcej
20.09.2017

BPH TFI zmienia się w Rockbridge TFI

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że dotychczasowa firma, pod którą Spółka prowadziła działalności, tj. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została zmieniona. Przedmiotowa zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13 września 2017 r.
Czytaj więcej
13.09.2017

Metale górą

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Nowe szczyty na indeksach największych spółek warszawskiej giełdy 2. Wzrost ryzyka geopolitycznego w związku z Koreą Północną 3. Oczekiwania na kolejne podwyżki przez FED w 2017 na najniższym poziomie w tym roku 4. Zniszczenia po huraganie Harvey w USA i ich wpływ na ustalenia budżetowe i rynki energii 5. Hossa na rynku metali przemysłowych
Czytaj więcej

Ogłoszenia prawne Zobacz wszystkie Ogłoszenia prawne

20.04.2018

Aktualizacja Tabeli Opłat Rockbridge FIO Parasolowego oraz Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej....
Czytaj więcej
01.04.2018

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy...
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora