Wróć do strony głównej

Aktualności

Banki centralne w centrum uwagi - komentarz miesięczny BPH TFI

13-07-2017

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat
  • Bardzo dobre dane o dynamice produkcji przemysłowej w Polsce za miesiąc maj - wzrost do 9,1% w skali roku
  • Niższa inflacja w Polsce - spadek do 1,5% w skali roku z 1,9% w maju. Duży spadek cen paliw.
  • Jastrzębia retoryka ze strony FED i ECB
  • Cena ropy najniżej od sierpnia 2016
  • Indeks S&P 500 osiągnął historyczne maksimum
Dane rynkowe na dzień 30.06.2017r (1M)
Indeksy WIG mWIG 40 S&P500
1,54%   2,26%   0,03%  
Waluty EUR/PLN USD/PLN EUR/USD
1,20%   -0,45%   1,62%  
Żywność i surowce Indeks CRB Miedź Ropa WTI
-2,78%   4,49%   -4,72%  
  Rentowności
Polskie obligacje skarbowe 2-letnie 5-letnie 10-letnie
1,90% 2,66% 3,32%
Tomasz Sikora Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Tomasz Sikora
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Rynek obligacji i rynek walutowy

Banki centralne w centrum uwagi

Początek czerwca stał pod znakiem kontynuacji pozytywnych nastrojów i dalszych spadków rentowności obligacji na rynkach wschodzących, które odnotowały tegoroczne minima. Utrzymywał się znaczny napływ środków na lokalne rynki długu ze strony inwestorów zagranicznych, zwłaszcza na rynki wschodzące o wysokich poziomach marż kredytowych (Indie, RPA). Dane makro (w szczególności inflacja) po raz kolejny zaskakiwały in minus co w połączeniu z trwającą przeceną na rynku ropy utrwalało konsensus rynkowy odnośnie prawdopodobnej gołębiej retoryki banków centralnych. Wyważony i ostrożny, czyli zgodny z oczekiwaniami, komunikat po posiedzeniu ECB nie wpłynął na zmianę nastrojów. Podniesiona została prognoza dynamiki PKB, przy jednoczesnej obniżce ścieżki inflacji, co ma umożliwić bardzo powolną i ostrożną normalizację polityki pieniężnej. Dopiero jastrzębi komunikat FED potwierdzający presję inflacyjną oraz jednorazowy charakter kilku niższych odczytów inflacji oraz wygłoszone poza posiedzeniem słowa Prezesa ECB o potrzebie prowadzenia akomodacyjnej polityki pieniężnej, zapoczątkowały trwającą do teraz przecenę zarówno na rynkach bazowych jak i EM.

Wykres 1. Asset swap spread dla polskiej 5-letniej obligacji skarbowej 06.2016 – 06.2017

Wykres 1. Asset swap spread dla polskiej 5-letniej obligacji skarbowej 06.2016 – 06.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

…  głównym indykatorem dla rynków EM na dzień dzisiejszy pozostaje 10-letnia obligacja niemiecka, której rentowność zbliżyła się do kluczowego w tym roku poziomu 0,50%. Trwałe utrzymanie się rentowności tych obligacji poniżej tego poziomu przy równoczesnej drastycznie ograniczonej podaży netto polskich skarbówek na rynku pierwotnym w trzecim kwartale mogą prowadzić do dalszego zawężania asset swap oraz do powrotu spadkowego trendu na rentownościach polskiego długu.

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis
Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych BPH TFI

Rynek akcji

Kolejny miesiąc wyczekiwania po wcześniejszych wzrostach

Czerwiec nie zmienił obrazu rynku zapoczątkowanego w maju. Po silnych wzrostach, kolejnym wybiciu rynek potrzebował odpoczynku i właśnie z takim mamy do czynienia na całym świecie. Dane makroekonomiczne w ostatnich miesiącach nie były w stanie zaskoczyć pozytywnie rynku, a wręcz zaskoczyły negatywnie. Łatwość zmiany trendów może również zaskakiwać i świadczy o skracaniu się horyzontu inwestycyjnego uczestników rynku. W dalszym ciągu bardzo duże znaczenie dla stóp zwrotu na naszym rynku mają napływy kapitałów zagranicznych. Inwestorzy krajowi zachowują się bardzo pasywnie i nie są aktywną stroną w sporze. Niestety zmiany systemowe, nacjonalizacja środków w OFE powodują, że zaufanie inwestorów krajowych do rynków akcji jest w dalszym ciągu bardzo niskie. Może finalne rozprawienie się ze zmianami systemowymi rozjaśni sytuację na tyle aby na rynku znowu zaczął pojawiać się kapitał krajowy. Pewne ożywienie widać na rynku pierwotnych ofert publicznych, gdzie takiej ilości nowych spółek nie było od kilku lat. Czy jest to chwilowy przebłysk czy liczba spółek wychodzących z giełdy będzie w dalszym ciągu rosła, przekonamy się w najbliższych latach.
 

Wykres 2. Liczba spółek rosnących w danym miesiącu w indeksie WIG 01.2016 – 06.2017  

Wykres 2. Liczba spółek rosnących w danym miesiącu w indeksie WIG 01.2016 – 06.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… Ostatnie dwa miesiące to zdecydowany spadek szerokości rynku - coraz mniejsza liczba spółek uczestniczy we wzrostach. Może to zapowiadać przedłużenie się odpoczynku i powiększenie korekty. W ostatnich dwóch miesiącach szerokość rynku czyli liczba spółek rosnących spadła w indeksie WIG do 120 w maju oraz 111 w czerwcu b.r. Oznacza to że pozostała część spółek z 393 podmiotów nie zmieniła ceny lub spadła. Dobry poziom świadczący o sile rynku to 40-50% uczestniczących we wzroście.

Michał Sikorski Zarządzający funduszami BPH TFI

Michał Sikorski
Zarządzający funduszami BPH TFI

Rynek surowcowy

Słaby początek mocna końcówka

Rynek surowców po wcześniejszych spadkach, miał mocną końcówkę miesiąca. Majowo-czerwcowe słabsze zachowanie surowców wiązało się, z pesymizmem panującym na rynku ropy, wywołanym ciągle rosnącą liczbą wiertni poszukiwawczych w USA. Spadek cen nastąpił po porozumieniu OPEC w sprawie cięcia produkcji i mimo bieżących danych wskazujących na stopniowy spadek zapasów ropy w USA. Dopiero ubiegłotygodniowe zestawienie danych o spadkach zapasów z pierwszym od 11 miesięcy spadkiem liczby wiertni w USA spowodowało powrót optymizmu i wybicie cen ropy z lokalnego dołka ponownie w stronę 50 USD/bbl.

Metale przemysłowe znajdowały się pod wpływem danych płynących z Chin. Gdzie po serii słabszych odczytów PMI, ponownie odżyły obawy o stabilność wzrostu, zwłaszcza w zestawieniu z informacją o ograniczaniu akcji kredytowej banków. Jednakże fizyczny popyt na surowce utrzymuje się wysoko. Ostatnich kilka raportów z rynku fizycznego mówi o wzroście popytu. Dane PMI manufacturing za czerwiec ponownie wzrosły powyżej 50,0 czyli poziomu rozwoju gospodarczego.       

 

Wykres 3. Zmiany ceny ropy Brent 01.2017 – 06.2017

Wykres 3. Zmiany ceny ropy Brent 01.2017 – 06.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… po stronie podażowej metali przemysłowych nadal utrzymuje się wysoki poziom wstrzymań produkcji wywołanych strajkami. Cenom metali sprzyjają również kolejne jastrzębie wypowiedzi ze strony banków centralnych widzących mocniejsze ożywienie gospodarki. Widmo podwyżek stóp nie sprzyja cenom metali szlachetnych, co widać po zachowaniu cen złota. Znajdujemy się w okresie kiedy ceny surowców powinny być wspierane przez dojrzałą fazę cyklu gospodarczego. Najbardziej zmiennym surowcem jest jak zwykle ropa naftowa.

 
 
Nasze fundusze miesiąca

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu* spośród funduszy
otwartych BPH TFI osiągnął Subfundusz:

BPH Selektywny

+1,08%

Najchętniej wybieranym funduszem** spośród funduszy
otwartych BPH TFI był Subfundusz:

BPH Globalny Żywności i Surowców

 

 

Tabela 1. Wyniki funduszy zarządzanych przez BPH TFI - stan na dzień 30.06.2017 r.

Subfundusz 1m 3m 6m 12m 36m 60m
BPH Skarbowy 0,14% 0,57% 1,12% 1,12% 3,71% 10,07%
BPH Pieniężny 0,23% 0,73% 1,36% 1,53% b.d. b.d.
BPH Obligacji 1 0,15% 0,67% 1,04% -0,74% 4,05% 12,92%
BPH Obligacji 2 0,14% 0,72% 1,15% -0,40% 6,76% 17,27%
BPH Obligacji Korporacyjnych 0,28% 0,92% 1,87% 2,23% 8,40% b.d.
BPH Stabilnego Wzrostu 0,11% 0,86% 4,10% 6,76% 3,42% 15,56%
BPH Zrównoważony 0,45% 0,91% 5,71% 11,56% 0,91% 14,43%
BPH Selektywny 1,08% 3,43% 7,07% 9,16% 14,03% 43,11%
BPH Globalny Żywności i Surowców -1,18% -3,80% -4,19% 0,53% -33,70% -30,21%
BPH Akcji 0,15% 1,67% 10,38% 22,53% 5,20% 27,85%
BPH Akcji Globalny 0,76% -0,37% -0,67% 11,11% 25,78% 42,17%
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 0,89% 1,84% 11,28% 23,56% 21,43% 61,94%
BPH Akcji Rynków Wschodzących 0,24% -2,45% 0,61% b.d. b.d. b.d.
BPH Dywidendowy -0,42% 1,32% 9,43% 21,67% b.d. b.d.
BPH FIO Strategii Akcyjnej 0,08% 1,34% 6,97% 12,56% 17,29% 10,53%
BPH Superior Pieniężny 0,22% 0,72% 1,41% 2,06% b.d. b.d.
BPH Superior Obligacji 0,18% 1,32% 2,55% 1,89% b.d. b.d.
BPH Superior Selektywny 0,94% 3,06% 6,74% 10,23% b.d. b.d.
BPH Superior Akcji 0,68% 3,78% 12,96% 27,10% b.d. b.d.
BPH Superior Rynku Surowców -1,26% -3,09% -4,61% 1,41% b.d. b.d.

 

*) fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu w okresie 1.06.2017 – 30.06.2017 r. wśród subfunduszy BPH FIO Parasolowego.
**) fundusz, który odnotował najwyższą sumę nabyć w stosunku do wielkości aktywów netto (WAN) w okresie 01.06.2017 – 30.06.2017 r.

Niniejszy komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego komentarza wymaga zgody sporządzających komentarz. Komentarz został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy komentarz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Komentarz niniejszy nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarz niniejszy nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego komentarza BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać, bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego komentarza, w szczególności  za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci, brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie.

Wróć do listy