Wróć do strony głównej

Aktualności

BPH Globalny Żywności i Surowców w BPH Portfelu Funduszy

16-03-2009

Zgodnie z § 2 Zasad Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY („Program”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że środki zgromadzone w ramach Programu mogą być dodatkowo lokowane w BPH Subfunduszu Globalnym Żywności i Surowców. Subfundusz ten został włączony do Programu z dniem 16 marca 2009 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są tutaj.

Wróć do listy