Wróć do strony głównej

Aktualności

BPH TFI zmienia się w Rockbridge TFI

20-09-2017

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że dotychczasowa nazwa firmy, pod którą Spółka prowadziła działalność, tj. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została zmieniona. Przedmiotowa zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13 września 2017 r.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się o kierowanie wszelkiej korespondencji związanej z bieżącą działalnością Spółki na adres:

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17, p. XIV
00-203 Warszawa

tel.: +22 538 97 77

e-mail:

Informujemy ponadto, że pozostałe dane Spółki pozostały niezmienione:

NIP:  527 21 53 832
REGON: 013083243
KRS: 0000002970

Wróć do listy