Wróć do strony głównej

Aktualności

BPH Zrównoważony i BPH Stabilnego Wzrostu wśród najlepszych funduszy

10-03-2015

W lutym dwa fundusze BPH TFI - BPH Zrównoważony i BPH Stabilnego Wzrostu znalazły się w grupienajlepszych funduszy wg rankingu Pulsu Biznesu (z dnia 10.03.2015).

BPH Zrównoważony ze stopą zwrotu 2,3%, zajął wysoką drugą pozycję w grupie funduszy mieszanych polskich zrównoważonych. Natomiast BPH Stabilnego Wzrostu, ze stopą wzrostu w wysokości 1,2% zajął również wysokie, trzecie miejsce w grupie funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu.

Według Zarządzających Jarosława Lisa i Pawła Gołębiewskiego: „To był bardzo udany miesiąc dla obu subfudnduszy. Stopa zwrotu wypracowana przez BPH Zrównoważony w lutym przewyższyła o 1,22% stopę zwrotu osiągniętą przez benchmark.W przypadku BPH Stabilnego Wzrostu benchmart został pobity o 0,65%. Mimo słabego zachowania banków na polskiej giełdzie udało nam się w tych sektorach wypracować dobre wyniki. Wysokie stopy zwrotu przyniosły również spółki przemysłowe, a w szczególności budowlane, które przeważamy od dłuższego czasu w portfelach. Dzięki utrzymaniu ryzyka stopy procentowej poniżej poziomu benchmarku część dłużna subfunduszy obroniła zyski wypracowane w poprzednim miesiącu. Obligacje przedsiębiorstw dodatkowo wsparły wynik.”

Dobre wyniki funduszy BPH TFI to potwierdzenie zapowiadanej przez nowego Prezesa BPH TFI Piotra Karnkowskiego strategii powrotu do grup funduszy z najlepszymi wynikami. Pierwszy na to dowód mieliśmy już w styczniu, gdzie według gazety Parkiet portfel BPH TFI - Strategia Akcji o Wysokim Standardziewypracował najlepszy wynik w 2014 roku i zajął pierwsze miejsce wśród strategii Asset Management.

http://pulsbiznesu.pb.pl/4031469,92627,akcje-zdystansowaly-obligacje

http://www.parkiet.com/artykul/1408636.html

Wróć do listy