Wróć do strony głównej

Aktualności

Informacja dotycząca przedłużenia działalności BPH FIZ Sektora Nieruchomości

30-04-2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2013 r., odbyło się Zgromadzenie Inwestorów oraz posiedzenie Komitetu Doradczego BPH FIZ Sektora Nieruchomości („Fundusz”), które pozytywnie zaopiniowały przedłużenie okresu działalności Funduszu o 2 lata, licząc od planowanej daty rozpoczęcia likwidacji Funduszu tj. od dnia 29 grudnia 2013 r.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu jest organem Funduszu, którego sposób i warunki zwołania oraz podejmowania uchwał określa Statut Funduszu. Komitet Doradczy Funduszu jest stałym zespołem opiniodawczym Funduszu także przewidzianym Statutem Funduszu i działającym na zasadach określonych w Statucie oraz Regulaminie.

Na dzień wydania pozytywnej opinii w sprawie przedłużenia działalności Funduszu, Komitet Doradczy Funduszu składał się z 6 członków, w tym 3 wyznaczonych przez Inwestorów Kwalifikowanych Funduszu, czyli takich, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu, oraz 3 wyznaczonych przez Towarzystwo. Jednym z warunków uczestnictwa w Komitecie Doradczym Funduszu jest posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie rynku finansowego lub rynku nieruchomości.

Uzasadnieniem decyzji o przedłużeniu okresu działalności Funduszu są uwarunkowania dotyczące rynku nieruchomości, a w szczególności obecna sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych. Brak ww. decyzji mógłby skutkować koniecznością sprzedaży nieruchomości z portfela inwestycyjnego Funduszu po niekorzystnych cenach, co negatywnie wpłynęłoby na ostateczne wyniki Funduszu i cenę Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

Uwzględniając wydaną opinię Komitetu Doradczego Funduszu oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, Zarząd Towarzystwa w dniu 30 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę o przedłużeniu okresu działalności Funduszu o 2 lata, tj. do dnia 28 grudnia 2015 r.

W związku z podjęciem decyzji o przedłużeniu okresu działalności Funduszu, Towarzystwo nie wyklucza również możliwości wcześniejszego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz, jako sposobu zakończenia inwestycji w Funduszu.
 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Towarzystwo, jako organ zarządzający Funduszem, stale podejmuje działania mające na celu poprawę atrakcyjności nieruchomości wchodzących w skład portfela inwestycji docelowych Funduszu i ostatecznie uzyskanie optymalnej ceny ich sprzedaży.

Obecnie realizowane działania to:

  • kontynuacja projektu rozbudowy Centrum Krakowska 61 o nową powierzchnię handlową na poziomie 20 000 m2;
  • renegocjacja umów z obecnymi najemcami, wygasających na przestrzeni 2013 roku, w celu wydłużenia średniego okresu pozostałego do rozwiązania umów w dacie sprzedaży nieruchomości;
  • przeprowadzenie procesu komercjalizacji budynku biurowego Renaissance Tower w świetle opuszczenia powierzchni przez głównego najemcę w trzecim kwartale br.;
  • finalizacja negocjacji z nowymi najemcami w odniesieniu do powierzchni handlowej 11 000 m2 dostępnej od kwietnia br. w centrum handlowym przy Al. Krakowskiej 61.


Niezależnie od prowadzonych projektów zmierzających do podniesienia wartości Certyfikatów Funduszu, Fundusz rozpoczął także działania związane z procesem sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład portfela, które toczą się równolegle.

Załączamy także rekomendację BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z dnia 23 kwietnia 2013 r. dotyczącą przedłużenia działalności Funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości. 

Wróć do listy