Wróć do strony głównej

Aktualności

Kolejny miesiąc zmienności na surowcach - komentarz miesięczny

26-06-2017

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat
  • Duża zmienność miesięcznych danych o produkcji przemysłowej w Polsce po bardzo silnym wzroście za marzec o ponad 11%, spadek w kwietniu o 0,6%.
  • Słabsze wskaźniki wyprzedzające koniunktury w Chinach
  • Pozytywne dla rynków rozstrzygnięcie wyborów we Francji
  • Porozumienie krajów OPEC o podtrzymaniu ograniczenia produkcji ropy
  • Rosnące ryzyko polityczne w USA - ryzyko impeachmentu prezydenta Trumpa
Dane rynkowe na dzień 31.05.2017r (1M)
Indeksy WIG mWIG 40 S&P500
-2,52%   -1,22%   0,76%  
Waluty EUR/PLN USD/PLN EUR/USD
-1,08%   -4,10%   3,20%  
Żywność i surowce Indeks CRB Miedź Ropa WTI
-1,07%   -0,64%   -2,05%  
  Rentowności
Polskie obligacje skarbowe 2-letnie 5-letnie 10-letnie
1,93% 2,64% 3,22%
Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Paweł Gołębiewski
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Rynek obligacji i rynek walutowy

Widmo Chin

Maj to kolejny miesiąc, gdy polski rynek zdominowały napływy kapitału zagranicznego. Rynki EM¹ od początku roku cieszą się niezmiennym zainteresowaniem zarządzających funduszy typu ETF. Przyzwoite tempo wzrostu w największych gospodarkach przy wciąż braku presji płacowej to dobry punkt wyjścia dla wielu strategii inwestycyjnych na rynkach rozwijających się. Na horyzoncie dostrzec można jednak niebezpieczeństwa. W maju na pierwszym planie były Chiny, gdzie gospodarka od kwietnia nieco wyhamowuje. Szczyt aktywności przypadł tutaj na pierwszy kwartał 2017 roku. Gospodarka jest silnie zadłużona, pojawiają się problemy płynności w systemie bankowym, a sektor produktów zarządzania aktywami jest nietransparentny, przez co nastręcza dodatkowych trudności w analizie makro. W krótszym terminie tak długo jak władze zobowiązują się do interwencji, Chiny powinny przejść przez spowolnienie suchą nogą. Globalnie, szybkie dane makro w maju znowu nieco zaskoczyły in-minus, chociaż aktywność gospodarek wciąż pozostaje na 6-letnich maksimach.


¹ *(ang.emerging markets) rynki rozwijające się

 

Wykres 1. Dekompozycja miesięcznych zmian rentowności polskiej 10-letniej obligacji skarbowej 04.2016 – 05.2017

Wykres 1. Dekompozycja miesięcznych zmian rentowności polskiej 10-letniej obligacji skarbowej 04.2016 – 05.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

…  w maju po raz kolejny odnotowaliśmy spadki rentowności na całej krzywej, przy braku kierunkowego ruchu u naszych zachodnich sąsiadów. W wyniku tego różnica w oprocentowaniu obligacji 10-letnich polskich skarbówek zmniejszyła się do 290 punktów bazowych, czyli poziomu z czasu publikacji wyniku wyborów w USA. Tą wielkość w głównej mierze objaśnia różnica w poziomie stopy bazowej w Polsce i Eurolandzie. W Europie Zachodniej stawka depozytowa to obecnie -0,4%, podczas, gdy w Polsce 1,5%.

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis
Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych BPH TFI

Rynek akcji

Poznaliśmy wyniki spółek za pierwszy kwartał

Sezon publikacji wyników za I kwartał nie zmienił obrazu rynku. Najlepsze wyniki odnotowaliśmy w gronie dużych spółek, które zanotowały najlepszą dynamikę poprawy przychodów oraz wyników operacyjnych wobec ubiegłego roku. Widać, że polscy inwestorzy są totalnie negatywnie nastawieni do jakiegokolwiek ryzyka. W wynikach spółek za I kwartał tego roku w wielu przypadkach widać silny wzrost przychodów, jednak nie na tyle wysoki, aby udało się zrekompensować rosnące koszty. Przed rokiem m.in. firmy przemysłowe korzystały z niskich cen surowców, a eksporterzy ze słabego złotego. Teraz ich sytuacja jest trudniejsza, bo surowce drożeją, a złoty się umacnia.  Do tego dochodzą coraz wyższe koszty pracy, które w kolejnych kwartałach mogą ciążyć na wynikach jeszcze bardziej. Jeśli także notowania złotego utrzymają się w II i III kwartale blisko obecnych poziomów będzie to dla spółek dodatkowe wyzwanie. Notowania akcji są z reguły bliskie długoterminowej średniej, bez większych odchyleń wskazujących na przewartościowanie czy niedowartościowanie papierów. 

 

Wykres 2. Udział akcji w porfelach OFE 01.2006 – 04.2017

Wykres 2. Udział akcji w porfelach OFE 01.2006 – 04.2017

Źródło: Opracowanie własne

Moim zdaniem...

… trudno oczekiwać, aby osiągnięcia finansowe spółek w I kwartale były w stanie wyraźniej pociągnąć w górę notowania na warszawskiej giełdzie. Obecnie dużo większe znacznie niż wyniki mają dla naszego rynku napływy kapitału. Teraz na GPW jedyny w miarę aktywny kapitał to pieniądze płynące z zagranicy. Kapitał krajowy jest tak naprawdę nieobecny. I trudno powiedzieć, co byłoby w stanie zmobilizować go do większego uczestnictwa w inwestycjach na warszawskim parkiecie. Zapowiedzi zmian w OFE w początkowej fazie również przyniosą podaż akcji.

Michał Sikorski Zarządzający funduszami BPH TFI

Michał Sikorski
Zarządzający funduszami BPH TFI

Rynek surowcowy

Kolejny miesiąc zmienności na surowcach

Utrzymuje się trend boczny na rynku surowców. Początek miesiąca to słabsze od oczekiwań wskaźniki PMI z Chin, zwiększające obawy o wysokość wzrostu gospodarczego w Państwie Środka. Należy pamiętać, że na bieżące wskaźniki koniunktury mają wpływ działania regulatora, starającego się lekko ostudzić gospodarkę poprzez ograniczenie wielkości akcji kredytowej. Konferencja krajów OPEC mająca zadecydować o dalszym ograniczeniu produkcji ropy podgrzewała nastroje na czarnym surowcu. Mimo początkowego pesymizmu, późniejsze informacje o wzroście prawdopodobieństwa dojścia do porozumienia przez OPEC, lepsze dane o zapasach ropy w USA oraz lepsze od oczekiwań dane o aktywności gospodarczej również w USA, spowodowały powrót optymizmu na szeroki rynek surowców wywindowały cenę ropy o 10% od dołka. Informacja o dojściu do porozumienia OPEC, spowodowała realizację zysków. Kłopoty polityczne prezydenta Trumpa i pojawiające się ryzyko jego odwołania spowodowało wzrost niepewności i spadek nastrojów. Ostatecznie ropa zakończyła maj spadkiem o 2,05%. Szeroki indeks TR/CC CRB stracił 1,07%.

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu CRB za okres 04.2012 - 04.2017

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu CRB za okres 04.2012 - 04.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… maj na polskim rynku przebiegał pod znakiem korekty. Nawet relatywnie dobre wyniki spółek publikujących wyniki za 1Q, nie były w stanie podnieść notowań. Największą korektę przeszły spółki z WIG20 (-4,03%), czyli najbardziej płynna część rynku. Może to świadczyć o realizacji zysków przez inwestorów zagranicznych, zwłaszcza, że WIG w USD wzrósł od początku roku aż o 30,3%. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 2,52%. Pozostałe rynki w regionie zachowywały się lepiej. Seria dobrych danych płynących z europejskich gospodarek sprzyja rynkom. Węgierski BUX wzrósł o 4,84%, austriacki ATX wzrósł o 3,77, czeski PX spadł o 0,54%, DAX wzrósł o 1,42%.

 
 
Nasze fundusze miesiąca

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu* spośród funduszy
otwartych BPH TFI osiągnął Subfundusz:

BPH Selektywny

+1,39%

Najchętniej wybieranym funduszem** spośród funduszy
otwartych BPH TFI był Subfundusz:

BPH Pieniężny

 

 

Tabela 1. Wyniki funduszy zarządzanych przez BPH TFI - stan na dzień 31.05.2017 r.

Subfundusz 1m 3m 6m 12m 36m 60m
BPH Skarbowy 0,29% 0,72% 1,09% 1,24% 3,90% 10,33%
BPH Pieniężny 0,27% 0,81% 1,28% 1,60% b.d. b.d.
BPH Obligacji 1 0,24% 0,88% 1,40% -0,22% 4,86% 13,39%
BPH Obligacji 2 0,31% 0,94% 1,53% 0,14% 8,06% 18,24%
BPH Obligacji Korporacyjnych 0,28% 0,93% 1,73% 2,46% 8,60% b.d.
BPH Stabilnego Wzrostu -0,62% 0,86% 5,61% 6,06% 3,61% 18,15%
BPH Zrównoważony -1,34% 0,45% 7,80% 9,41% 0,45% 17,55%
BPH Selektywny 1,39% 4,04% 7,70% 7,23% 11,97% 42,88%
BPH Globalny Żywności i Surowców -1,68% -3,83% -1,81% 4,55% -32,11% -28,35%
BPH Akcji -1,96% 1,00% 14,69% 19,19% 4,09% 35,89%
BPH Akcji Globalny -1,73% -3,73% 0,45% 11,06% 27,05% 40,15%
BPH Akcji Dynamicznych Spółek -1,39% 1,52% 13,79% 17,83% 17,95% 66,38%
BPH Akcji Rynków Wschodzących -2,37% -2,67% -0,41% b.d. b.d. b.d.
BPH Dywidendowy -0,11% 0,08% 7,92% 12,55% b.d. b.d.
BPH FIO Strategii Akcyjnej 0,63% 3,26% 9,16% 10,13% 16,64% 11,19%
BPH Superior Pieniężny 0,30% 0,78% 1,44% 2,15% b.d. b.d.
BPH Superior Obligacji 0,73% 1,93% 3,03% 2,70% b.d. b.d.
BPH Superior Selektywny 1,20% 3,64% 7,58% 8,42% b.d. b.d.
BPH Superior Akcji -0,51% 3,29% 17,48% 23,69% b.d. b.d.
BPH Superior Rynku Surowców -1,24% -3,55% 2,10% 5,09% b.d. b.d.

 


*) fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu w okresie 28.04.2017 – 31.05.2017 r. wśród subfunduszy BPH FIO Parasolowego.
**) fundusz, który odnotował najwyższą sumę nabyć w stosunku do wielkości aktywów netto (WAN) w okresie 01.05.2017 – 31.05.2017 r.

Niniejszy komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego komentarza wymaga zgody sporządzających komentarz. Komentarz został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy komentarz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Komentarz niniejszy nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarz niniejszy nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego komentarza BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać, bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego komentarza, w szczególności  za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci, brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie.

Wróć do listy