Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - aktualne wyniki funduszy akcyjnych BPH TFI

15-11-2012

Grzegorz Łętocha –  Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami BPH TFI – omawia aktualne wyniki funduszy akcyjnych BPH TFI. Stopy zwrotu dwóch największych Subfunduszy tej kategorii – BPH Akcji i BPH Akcji Dynamicznych Spółek – od początku br. uległy znacznej poprawie i aktualnie wynoszą około 11%. Jest to efekt m.in. wprowadzonych w styczniu 2012 r. modyfikacji w sposobie zarządzania portfelami akcyjnymi. Główna zmiana polegała na rezygnacji z indywidualnej odpowiedzialności za poszczególne portfele na rzecz zarządzania zespołowego. Równocześnie w ramach strategii inwestycyjnej nacisk został położony na trafną selekcję spółek, które dają szansę na najlepsze perspektywy wzrostu w poszczególnych sektorach. Aktualnie około 90% portfela stanowią spółki z krajowego rynku i są one na tyle zróżnicowane, aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Grzegorz Łętocha uwadze inwestorów poleca również Subfundusz BPH Selektywny, który dzięki realizowaniu strategii podobnej do strategii funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz ograniczeniu udziału akcji w portfelu do 30%, daje umiarkowany profil ryzyka inwestycyjnego. Stopa zwrotu tego funduszu od początku roku wynosi około 7% (14.11.2012).

Wróć do listy