Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz dotyczący wyceny BPH FIZ Sektora Nieruchomości

23-07-2008

Komentarz zarządzającego BPH FIZ Sektora Nieruchomości dotyczący wyceny z 30.06.2008 r
W oparciu o wycenę przeprowadzoną na dzień 30.06.2008r. wartość certyfikatu funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości została określona na kwotę 111,91 PLN, co stanowi spadek o 11,3.PLN w porównaniu do wyceny przeprowadzonej w poprzednim kwartale.

Na zmianę wartości certyfikatu wpłynęły następujące elementy:

  • umocnienie złotówki w stosunku do euro, co pomimo zwiększenia przychodów czynszowych wyrażonych w euro, w porównaniu z poprzednim kwartałem, skutkowało zmniejszeniem łącznych przychodów przeliczonych na PLN.
  • wzrost stopy dyskontowej przyjmowanej do okresowej wyceny nieruchomości. Dla odzwierciedlenia bieżącej wartości pieniądza wartość nieruchomości kalkulowana jest w oparciu o przyszłe przychody z umów najmu oraz stopę dyskonta (umożliwiającej przeliczenie przyszłych przychodów na ich wartość bieżącą).

Wzrost stopy dyskonta nastąpił na skutek wzrostu oprocentowania papierów wartościowych o niskim ryzyku (10 letnich euroobligacji).

Parametry specyficzne dla sektora nieruchomości, takie jak stopa kapitalizacji czy tez poziom ryzyka rynkowego wpływający na finalną stopę dyskonta nie uległy zmianie na przestrzeni ostatniego kwartału.

Wróć do listy