Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - Kolejna fala recesji?

19-08-2011

Czy czeka nas kolejna fala recesji? - na to pytanie odpowiada Grzegorz Łętocha, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, wskazując na sygnały ostrzegawcze przed obecną przeceną na rynkach finansowych, jakimi były słabe dane makroekonomiczne z głównych gospodarek czy brak krajowego popytu na akcje. Jest to wynik weryfikacji przez inwestorów optymistycznych scenariuszy co do rozwoju sytuacji w rozwiniętych gospodarkach. Największymi zagrożeniami są obecnie słabe dane makroekonomiczne i obawy o kondycję rynku związane z wysokim zadłużeniem państw strefy euro. W najbliższych miesiącach można spodziewać się kolejnego wzrostu awersji do ryzyka i spadków na rynkach finansowych. Jeśli natomiast dane makroekonomiczne nie będą się pogarszać, istnieje możliwość odrobienia ostatnich spadków. Przemawiają za tym dobre wyniki surowców na tle rynków akcji oraz wciąż wysoki wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się. (19.08.2011)

Wróć do listy