Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - Optymizm powraca na rynek akcji

14-06-2013

Przez wiele miesięcy rynek akcji w Polsce pozostawał w oderwaniu od trendów światowych, jednak w ostatnich tygodniach nastąpiła zmiana tej sytuacji. O powodach powrotu optymizmu na warszawską giełdę opowiada Jarosław Lis, Zarządzajacy Funduszami BPH TFI.

Zdaniem Zarządzającego istotny wpływ na zachowania inwestorów miały ostatnie zmiany na rynku walutowym i rynku obligacji, które spowodowały przepływ środków do rynków akcji. Jarosław Lis stwierdza, że złagodzenie zapowiedzi Ministerstwa Finansów odnośnie przeglądu emerytalnego oraz dobre wyniki sektora bankowego również przyczyniły się do poprawy sytuacji na rynku (13.06.2013).

Wróć do listy