Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - rynek polskich obligacji na tle strefy euro

25-11-2011

Michał Hołda - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami BPH TFI - przedstawia perspektywy dla rynku polskich obligacji. Europejski kryzys zadłużeniowy, widmo recesji strefy euro oraz brak długofalowych rozwiązań powodują, że problem wiarygodności kredytowej zaczyna dotyczyć coraz większej liczby państw, także takich jak Belgia, Francja czy Niemcy. W konsekwencji następuje globalny odwrót inwestorów od obligacji krajów strefy euro oraz wspólnej waluty. Odbija się to również negatywnie na obligacjach i walutach europejskich krajów rozwijających się, uzależnionych od koniunktury w krajach sąsiednich. W takiej sytuacji jest m.in. Polska, w której od kilku miesięcy złoty traci na wartości i słabną oczekiwania dot. szybkiej obniżki stóp procentowych przez RPP. Panująca niepewność może skłonić zagranicznych inwestorów do wycofania kapitału z krajów naszego regionu (24.11.2011).

Wróć do listy