Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - sytuacja na rynku polskich obligacji w drugim kwartale

11-07-2012

Paweł Gołębiewski – Zarządzający BPH TFI – wypowiada się na temat sytuacji na rynku polskich obligacji w drugim kwartale br. W tym okresie rentowności spadły o 20 p.b. w segmencie obligacji średnioterminowych i aż o 35 p.b. dla papierów dłużnych z najdłuższym terminem wykupu. Obligacje dwuletnie odnotowały jedynie nieznaczną zmianę rentowności. Wynikało to z faktu podwyższenia stopy refinansowej z 4,50% do 4,75% przez RPP na majowym posiedzeniu. Podwyżka ta istotnie wpłynęła na koszty finansowania obligacji z bliskim terminem wykupu, przez co okresowo podwyższyła ich rentowności. Paweł Gołębiewski omawia również główne czynniki, które przyczyniły się do wzrostów cen w tej klasie aktywów oraz omawia perspektywy dla rynku długu w najbliższych miesiącach (15.06.2012).

Wróć do listy