Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - wpływ antykryzysowych decyzji banków centralnych na rynki finansowe

21-09-2012

Michał Hołda – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami BPH TFI – wypowiada się na temat wpływu antykryzysowych decyzji banków centralnych na rynki finansowe. Decyzje z wrześniowego posiedzenia EBC, gdzie podano szczegóły programu skupu obligacji krajów peryferyjnych i posiedzenia Fed, gdzie wprowadzono nowy program skupu papierów opartych na rynku kredytów hipotecznych ograniczyły ryzyko niekontrolowanego rozpadu strefy euro. Jednak by rynek stał się bardziej stabilny w dłuższej perspektywie Zarządzający wskazuje na potrzebę radykalnych reform w eurolandzie (20.09.2012)

Wróć do listy