Wróć do strony głównej

Aktualności

Metale górą

13-09-2017

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat
  • Nowe szczyty na indeksach największych spółek warszawskiej giełdy
  • Wzrost ryzyka geopolitycznego w związku z Koreą Północną
  • Oczekiwania na kolejne podwyżki przez FED w 2017 na najniższym poziomie w tym roku
  • Zniszczenia po huraganie Harvey w USA i ich wpływ na ustalenia budżetowe i rynki energii
  • Hossa na rynku metali przemysłowych
Dane rynkowe na dzień 31.08.2017r (1M)
Indeksy WIG mWIG 40 S&P500
3,80%   -0,47%   0,05%  
Waluty EUR/PLN USD/PLN EUR/USD
-0,17%   -1,07%   0,69%  
Żywność i surowce Indeks CRB Miedź Ropa WTI
-0,98%   6,48%   -5,86%  
  Rentowności
Polskie obligacje skarbowe 2-letnie 5-letnie 10-letnie
1,73% 2,62% 3,30%
Tomasz Sikora Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Tomasz Sikora
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Rynek obligacji i rynek walutowy

Geopolityka zwiększa zmienność na rynkach

Sierpień, podobnie jak lipiec nie przyniósł istotnych niespodzianek w zakresie danych makro na rynkach bazowych. Nadal utrzymuje się kombinacja mocnych danych z realnej gospodarki (zwłaszcza tych "miękkich" - ankietowych) z niskimi odczytami inflacji, która na przykład w USA po raz czwarty już z rzędu zaskakuje in minus. Rynek z każdym kolejnym miesiącem wycenia coraz mniejsze prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp przez FED w 2017 roku. W świetle powyższych nie zaskakuje kontynuacja spadków rentowności obligacji na rynkach bazowych, które osiągnęły już poziom z połowy czerwca. Wzrosty cen surowców (zwłaszcza metali przemysłowych) w połączeniu z dobrymi danymi makro na rynkach wschodzących (np. kolejny mocny odczyt PMI w Chinach) pozwoliły utrzymać apetyt na ryzykowne aktywa. Mimo optymistycznego zakończenia w międzyczasie miał miejsce krótkotrwały odwrót od ryzyka i wzmożony popyt na bezpieczne aktywa (obligacje USA, złoto i jen) z powodu istotnego wzrostu ryzyka geopolitycznego wynikającego z prowokacyjnych zachowań władz Korei Północnej.

Wykres 1. Reakcja rynków złota i obligacji na wzrost ryzyka geopolitycznego za okres 31.07.2016 – 31.07.2017

Wykres 1. Reakcja rynków złota i obligacji na wzrost ryzyka geopolitycznego za okres 31.07.2016 – 31.07.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… po sezonie wakacyjnym, z niską płynnością, przyszedł czas na wypracowanie konsensusu na trend na najbliższe miesiące. Panuje przekonanie, że o ile nie zmaterializują się skrajne scenariusze (głównie w obszarze polityki FED, ECB oraz militarnych rozwiązań konfliktu na półwyspie koreańskim) aprecjacja ryzykownych aktywów powinna być kontynuowana, przypuszczalną korektę (wywołaną chociażby spodziewaną przeceną na EURUSD, lokalnie - w przypadku eskalacji sporu z KE) można będzie więc traktować jako okazję do zakupów.

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis
Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych BPH TFI

Rynek akcji

Duże spółki liderami wzrostów na warszawskiej giełdzie

Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (SWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród największych spółek najlepiej radziły sobie spółki związane pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem surowców takie jak JSW SA, LOTOS SA oraz PKN ORLEN SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych.

Wykres 2. Notowania WIG na tle rynków rozwijających się mierzonych indeksem MSCI EM 31.08.2016 – 31.08.2017

Wykres 2. Notowania WIG na tle rynków rozwijających się mierzonych indeksem MSCI EM 31.08.2016 – 31.08.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… Jak pokazuje wykres stóp zwrotu za ostatni rok, nasza giełda - a raczej największe spółki notowane na niej poruszają się w rytm bicia serca rynków rozwijających się. Ostatnie wyjście tego indeksu na nowe lokalne szczyty przyniosło pojawienie się takowego również na naszym rynku w przeciągu zaledwie kilku dni. Dużo wyższa stopa zwrotu naszego rynku w ciągu ostatniego roku świadczy o nadrobieniu pewnej części lub nawet całych zaległości z poprzednich kilku kwartałów.

Michał Sikorski Zarządzający funduszami BPH TFI

Michał Sikorski
Zarządzający funduszami
BPH TFI

Rynek surowcowy

Metale górą

Sierpień był obfitym w wydarzenia miesiącem. Bardzo dobrze zachowywały się metale przemysłowe z miedzią rosnącą o 6,48%, aluminium rosnącym o 10,71% oraz niklem rosnącym 15,49%. Na wzrosty miały wpływ spadające zapasy na giełdach, dane o dobrym popycie, prośrodowiskowe wyłączenia mocy w Chinach oraz rosnące prognozy zużycia miedzi dzięki rozwojowi samochodów elektrycznych. Rozpoczynający sie sezon huraganów w Stanach spowodował spore zawirowania na rynku ropy. Czasowe wyłączenie ponad 20% mocy rafinerii w USA spowodowało z jednej strony spadek popytu na ropę i spadek ceny WTI o 5,86%, z drugiej strony ceny produktów rafineryjnych wystrzeliły w górę, z benzyną rosnącą o 25%. Cena europejskiej ropy Brent spadła jedynie o 0,5% w przeciągu miesiąca. Najsłabiej w sierpniu zachowywał się segment rolny - opady deszczu w Brazylii, podniesienie prognoz dla zbiorów w USA oraz bardzo dobre dane o żniwach w Rosji, spowodowały spadki cen surowców rolnych średnio o ok. 6%. Ostatecznie indeks TR/CC CRB spadł w sierpniu o 0,98%.    

 

Wykres 3. Zmiany ceny ropy WTI na tle indeksu CRB 31.08.2012 – 31.08.2017

Wykres 3. Zmiany ceny ropy WTI na tle indeksu CRB 31.08.2012 – 31.08.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… Sezon huraganów oraz wzrosty cen benzyny, której substytutem jest pochodzący ze zbóż etanol powodują, że we wrześniu poprawia się sytuacja na surowcach rolnych. Brak wzrostu liczby odwiertów w USA oraz mocne dane gospodarcze ze świata poprawiają nastawienie do segmentu ropy oraz cały czas utrzymują pozytywne nastawienie do segmentu metali przemysłowych. Spadek prawdopodobieństwa podwyżki stóp w USA do końca roku, powinien pozytywnie przełożyć się na notowania cen złota.

 
 
Nasze fundusze miesiąca

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu* spośród funduszy
otwartych BPH TFI osiągnął Subfundusz:

BPH Superior Akcji

+2,88%

Najchętniej wybieranym funduszem** spośród funduszy
otwartych BPH TFI był Subfundusz:

BPH Superior Pieniężny

 

 

Tabela 1. Wyniki funduszy zarządzanych przez BPH TFI - stan na dzień 31.08.2017 r.

Subfundusz 1m 3m 6m 12m 24m 36m 60m
BPH Skarbowy 0,14% 0,46% 1,18% 1,15% 2,35% 3,49% 9,32%
BPH Pieniężny 0,22% 0,68% 1,50% 1,68% 3,61% 5,83% b.d.
BPH Obligacji 1 0,35% 0,64% 1,53% -0,37% 2,14% 3,75% 11,96%
BPH Obligacji 2 0,34% 0,62% 1,57% -0,17% 2,49% 5,46% 16,07%
BPH Obligacji Korporacyjnych 0,28% 0,92% 1,85% 2,29% 5,15% 8,43% b.d.
BPH Stabilnego Wzrostu 0,85% 1,60% 2,48% 5,08% 5,27% 5,08% 15,97%
BPH Zrównoważony 1,34% 2,71% 3,18% 8,61% 6,07% 4,13% 15,82%
BPH Selektywny 0,09% 1,25% 5,34% 7,79% 10,48% 16,98% 40,07%
BPH Globalny Żywności i Surowców 1,06% 4,02% 0,04% 9,87% 3,44% -24,96% -32,34%
BPH Akcji 2,13% 4,17% 5,21% 17,52% 13,62% 11,42% 31,72%
BPH Akcji Globalny 0,34% 0,81% -2,95% 7,72% 15,36% 19,67% 39,97%
BPH Akcji Dynamicznych Spółek -0,14% 0,39% 1,92% 12,09% 15,08% 25,62% 63,92%
BPH Akcji Rynków Wschodzących 1,49% 5,06% 2,26% 7,72% b.d. b.d. b.d.
BPH Dywidendowy 0,30% -0,02% 0,06% 11,38% b.d. b.d. b.d.
BPH FIO Strategii Akcyjnej 0,13% 0,13% 3,40% 8,42% 14,83% 19,40% 9,42%
BPH Superior Pieniężny 0,23% 0,66% 1,44% 2,19% 4,32% b.d. b.d.
BPH Superior Obligacji 0,57% 1,00% 2,95% 1,94% 6,79% b.d. b.d.
BPH Superior Selektywny 0,24% 1,39% 5,08% 8,16% 14,14% b.d. b.d.
BPH Superior Akcji 2,88% 5,59% 9,07% 23,43% 25,48% b.d. b.d.
BPH Superior Rynku Surowców -3,26% -0,52% -4,05% 5,14% b.d. b.d. b.d.

 

*) fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu w okresie 1.08.2017 – 31.08.2017 r. wśród subfunduszy BPH FIO Parasolowego.
**) fundusz, który odnotował najwyższą sumę nabyć w stosunku do wielkości aktywów netto (WAN) w okresie 01.08.2017 – 31.08.2017 r.

Niniejszy komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego komentarza wymaga zgody sporządzających komentarz. Komentarz został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy komentarz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Komentarz niniejszy nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarz niniejszy nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego komentarza BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać, bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego komentarza, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci, brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie.

Wróć do listy