Wróć do strony głównej

Aktualności

Nowy logotyp BPH TFI

28-10-2009

Informujemy, że od początku listopada br. posługujemy się nowym logotypem, który jest widoczny na naszej stronie internetowej, a także na materiałach reklamowych, dokumentach i korespondencji przesyłanej z BPH TFI.Wprowadzony logotyp wyraża filozofię nowej marki, która opiera się na budowaniu z Klientami długoterminowej, bliskiej i osobistej relacji. W efekcie, logo symbolizuje dialog i wzajemne zrozumienie, dlatego naszą aspiracją jest tworzenie owocnych relacji z Klientami.

Powyższa zmiana jest związana z wprowadzeniem nowego logotypu przez Bank BPH. Jest to jeden z etapów na drodze do planowanego połączenia Banku BPH z GE Money Bankiem, które powinno  nastąpić na koniec bieżącego roku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestracji przez Sąd Rejonowy. Z uwagi na to, że BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA należy do tej samej grupy kapitałowej (GE Capital), będzie posługiwało się nowym logotypem.

Wprowadzenie nowego logotypu nie ma wpływu na dotychczasowy sposób współpracy z Klientami. W szczególności bez zmian pozostają:

  • nazwa towarzystwa,
  • rachunki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo,
  • rachunki rozliczeniowe towarzystwa,
  • dane kontaktowe.

Ponadto:

  • wszelkie zawarte przez BPH TFI umowy pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisywania aneksów,
  • logowanie i obsługa funduszy poprzez Serwis Transakcyjno-Informacyjny i IVR będą odbywały się na dotychczasowych zasadach.
Wróć do listy