Wróć do strony głównej

Aktualności

Polskie aktywa wróciły do łask

28-04-2017

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat
  • Porażka Trumpa w Kongresie
  • Niższa dynamika inflacji wstępnej za marzec na poziomie 2% w skali roku wobec oczekiwań na poziomie 2,3%
  • Słabsze od oczekiwań dane o dynamice produkcji przemysłowej w Polsce na poziomie 1,2% w skali roku za luty
  • Dobre wykonanie budżetu państwa po lutym. Nadwyżka 0,9 mld PLN
  • Korekta na rynku surowców
Dane rynkowe na dzień 31.03.2017r (1M)
Indeksy WIG mWIG 40 S&P500
-0,67% -1,99% -0,04%
Waluty EUR/PLN USD/PLN EUR/USD
-1,72% -2,43% 0,72%
Żywność i surowce Indeks CRB Miedź Ropa WTI
-2,49% -1,90% -6,31%
  Rentowności
Polskie obligacje skarbowe 2-letnie 5-letnie 10-letnie
1,99% 2,87% 3,47%
Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Paweł Gołębiewski
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Rynek obligacji i rynek walutowy

Polskie aktywa wróciły do łask

Marzec szczególnie sprzyjał zwyżkom cen polskich obligacji. Rentowności obligacji długoterminowych spadły o ponad 30 punktów bazowych, gdzie napotkały silny opór na poziomie 3,4%. Pozostała część krzywej odnotowała mniej dynamiczne obniżki rentowności na poziomie 20-25 punktów bazowych. Od początku roku nie lada trudności nastręcza odnalezienie sygnału w "zaszumionych" danych i informacjach spływających na rynek. Wydaje się, że inwestorzy przyzwyczajają się wciąż do nowego poziomu równowagi cen różnych klas aktywów po dynamicznych wydarzeniach ubiegłego roku. Skrajne zmiany spozycjonowania inwestorów1 skutkują wciąż przepływami, które interpretować można jako dosyć chaotyczne. Niemniej jednym z ważniejszych wydarzeń marca była z pewnością porażka prezydenta Trumpa w forsowaniu projektu usunięcia Obamacare. Zdając sobie sprawę z braku poparcia inicjatywy przez konserwatywne skrzydło Republikanów (pomimo poparcia przywódców partii) oraz nadchodzącej porażki prezydent zawnioskował o odwołanie głosowania. To oczywiście rzuca też cień na kolejne sztandarowe reformy (obniżka podatku). Polska cieszyła sie w marcu dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, co skutkowało napływami kapitału i spadkami rentowności z uwagi na bardzo dobre wykonanie budżetu. Wg szacunkowych danych budżet państwa wykazał nadwyżkę 0,9 mld PLN po lutym po rekordowej nadwyżce 6,7mld w styczniu.

Wykres 1. Kurs meksykańskiego peso do dolara amerykańskiego w okresie 01.2016 – 03.2017

Wykres 1. Kurs meksykańskiego peso do dolara amerykańskiego w okresie 01.2016 – 03.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… rynek zdyskontował "efekt Trumpa", a raczej jego brak w najbliższej przyszłości. Wskazują na to wyceny aktywów najbardziej dotkniętych przez wdrożenie programów prezydenta, jak na przykład koszyk spółek z najwyższą stopą podatkową lub kurs USDMXN, które wróciły do poziomów sprzed wygranej prezydenta Trumpa. Teraz rynek znajduje się w stanie równowagi i będzie szczególnie wrażliwy na napływające dane, które od początku roku nie słabną. Rentowności obligacji z rynków bazowych znajdują się blisko ważnych wsparć i potrzeba wyraźnego impulsu z gospodarki aby je złamać.

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis
Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych BPH TFI

Rynek akcji

Marzec pod znakiem odpoczynku po silnych wzrostach

Po kilku miesiącach nieprzerywanych wzrostów marzec przyniósł pierwsze osłabienie na giełdach. Po wzrostach o ponad 5% w styczniu i lutym, kolejny miesiąc przyniósł pogorszenie sentymentu oraz spadki głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Najsłabiej zachowywał się, wcześniej najmocniejszy, indeks mWIG40 skupiający największe spółki o średniej kapitalizacji, który stracił prawie 2%. Pogorszenie nastrojów na światowych rynkach zbiegło się ze spadkiem sentymentu inwestorów do możliwości nowego prezydenta w USA, na skutek porażki przy głosowaniach na temat likwidacji systemu zdrowia wprowadzonego przez poprzedniego prezydenta. Po tak silnych wzrostach odpoczynek jest jak najbardziej wskazany. Przez najbliższe miesiące rynek będzie czekał na pozytywne działania nowego prezydenta i zdecydowanie będzie weryfikował zapowiedzi z rzeczywistością. Dodatkowo weryfikacji ulegnie silny impuls inflacyjny, który zdecydowanie pomagał rynkowi w ostatnich miesiącach. Ceny surowców na tym etapie nie kontynuują już silnego ruchu w górę, a baza cenowa do połowy bieżącego roku ulegnie znacznemu podniesieniu.

Wykres 2. Wskaźnik zaufania konsumentów Michigan - ocena bieżącej sytuacji za okres 08.1980 - 01.2017

Wykres 2. Wskaźnik zaufania konsumentów Michigan - ocena bieżącej sytuacji za okres 08.1980 - 01.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… pozytywne nastroje na światowych rynkach finansowych oraz dobre bieżące dane z gospodarki zaowocowały poprawą sentymentu ludności w USA. Wskaźnik Michigan Confidence wzrósł w marcu do najwyższego poziomu od ponad 10 lat. Taki wysoki poziom koniunktury może zwiększyć presję na jej schłodzenia przez politykę monetarną i przyśpieszenie podwyżek stóp procentowych w USA w najbliższych kwartałach.

Michał Sikorski Zarządzający funduszami BPH TFI

Michał Sikorski
Zarządzający funduszami BPH TFI

Rynek surowcowy

Marzec pod znakiem lekkiej korekty

Rynek surowców po stabilnym początku roku, w marcu przeszedł niewielką korektę. Indeks TR/CC CRB spadł o 2,49%. Korekta, to cały czas pokłosie mocnych wzrostów na koniec 2016 roku. Rynek wyczekiwał realizacji obietnic wyborczych Donalda Trumpa, które mogą poprawić perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego. Fiasko w sprawie reformy medycznej wzbudziło obawy inwestorów o zdolność administracji Trumpa do przeforsowania innych swoich reform. W segmencie energii, kolejne dane sugerujące utrzymujący się wzrost zapasów ropy na świecie, zachwiały wiarę inwestorów w trwałość odbicia cen ropy. Realizacja zysków i zamykanie rekordowo długich pozycji na ropie spowodowało jej przecenę o -6,31%. Dodatkowo rynek zaczął obawiać się o trwałość porozumienia państw OPEC i ich decyzję w zakresie przedłużenia cięć o kolejne pół roku, która ma zapaść na spotkaniu w maju. Cena miedzi była niższa o 1,9%, gdyż pracownicy w kopalni Escondida porozumieli się z pracodawcą i zakończyli blisko miesięczny strajk.

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu CRB za okres 03.2012 - 03.2017

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu CRB za okres 03.2012 - 03.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… końcówka miesiąca była już bardziej optymistyczna. Amerykańskie rafinerie wyszły z okresu przestojów remontowych z którym mieliśmy do czynienia na przełomie lutego i marca, co zwiększa zapotrzebowanie na ropę i pozytywnie wpłynęło na raportowane w ostatnich dniach spadki zapasów. Dobre dane z Chin oraz plany stworzenia nowego "megamiasta" - tworu, który miałby odciążyć infrastrukturę Pekinu i docelowo być miastem porównywalnym w wielkości z Londynem - wpłynęły pozytywnie na notowania cen pozostałych surowców.

 
 
Nasze fundusze miesiąca

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu* spośród funduszy
otwartych BPH TFI osiągnął Subfundusz:

BPH FIO Strategii Akcyjnej

+1,97%

Najchętniej wybieranym funduszem** spośród funduszy
otwartych BPH TFI był Subfundusz:

BPH Superior Rynku Surowców

 

 

Tabela 1. Wyniki funduszy zarządzanych przez BPH TFI - stan na dzień 31.03.2017 r.

Subfundusz 1m 3m 6m 12m 36m 60m
BPH Skarbowy 0,29% 0,55% 0,26% 0,78% 3,98% 10,48%
BPH Pinieżny 0,30% 0,62% 0,45% 1,29% b.d. b.d.
BPH Obligacji 1 0,35% 0,37% -1,17% -0,90% 5,43% 13,07%
BPH Obligacji 2 0,35% 0,42% -1,01% -0,63% 9,42% 16,93%
BPH Obligacji Korporacyjnych 0,29% 0,93% 0,64% 2,25% 8,74% b.d.
BPH Stabilnego Wzrostu 0,12% 3,21% 2,90% 2,42% 3,15% 13,74%
BPH Zrównoważony 0,00% 4,76% 5,26% 3,77% -0,45% 11,11%
BPH Selektywny 1,68% 3,52% 2,31% 4,65% 8,63% 38,56%
BPH Globalny Żywności i Surowców -1,21% -0,41% 6,04% 12,57% -30,53% -33,84%
BPH Akcji -0,51% 8,57% 11,30% 9,53% 1,22% 20,69%
BPH Akcji Globalny -2,64% -0,30% 9,95% 14,57% 32,11% 41,17%
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 0,57% 9,28% 8,97% 15,94% 15,11% 47,90%
BPH Akcji Rynków Wschodzących 0,02% 3,13% 5,20% b.d. b.d. b.d.
BPH Dywidendowy -1,72% 2,90% 7,31% 12,77% b.d. b.d.
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1,97% 5,55% 6,66% 9,69% 13,31% 6,13%
BPH Superior Pieniężny 0,28% 0,69% 0,95% 1,82% b.d. b.d.
BPH Superior Obligacji 0,78% 1,21% 0,05% 1,32% b.d. b.d.
BPH Superior Selektywny 1,52% 3,57% 3,14% 6,49% b.d. b.d.
BPH Superior Akcji 0,21% 8,85% 13,99% 12,65% b.d. b.d.
BPH Superior Rynku Surowców -1,72% -1,56% 4,94% b.d. b.d. b.d.

 

1) pozycjonowanie inwestorów - liczba otwartych pozycji spekulacyjnych na rynku deywatow
*) fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu w okresie 28.02.2017 – 31.03.2017 r. wśród subfunduszy BPH FIO Parasolowego.
**) fundusz, który odnotował najwyższą sumę nabyć w stosunku do wielkości aktywów netto (WAN) w okresie 01.03.2017 – 31.03.2017 r.

Niniejszy komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego komentarza wymaga zgody sporządzających komentarz. Komentarz został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy komentarz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Komentarz niniejszy nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarz niniejszy nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego komentarza BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać, bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego komentarza, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci, brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie.

Wróć do listy