Wróć do strony głównej

Aktualności

Przedłużenie okresu subskrypcji certyfikatów serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

31-10-2012

Subskrypcja certyfikatów serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 została przedłużona do 16 listopada 2012.

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 to oferta, która:

  • zapewnia możliwości osiągnięcia relatywnie wysokiej stopy zwrotu, przewyższającej zyski z lokat bankowych, czy inwestycji w obligacje skarbowe, przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału, nawet w przypadku załamania koniunktury na rynku akcji.
  • dąży do ochrony 100% Twojego kapitału. W  każdym 3-letnim okresie inwestycyjnym chronione jest nie mniej niż 100% wartości certyfikatu z pierwszego dnia wyceny tego okresu,
  • dzięki temu możesz zachować zyski które zostały wypracowane w okresach 3-letnich (poziom ochrony kapitału odnawiany jest co trzy lata),
  • umożliwia przy satysfakcjonujących wynikach podnoszenie poziomu ochrony kapitału przez zarządzających funduszem jeszcze w czasie trwającego okresu trzyletniego!

OFERTA PRZEZNACZONA JEST DLA INWESTORÓW: 

  • zainteresowanych uczestniczeniem w korzyściach płynących z  potencjalnych wzrostów kursów akcji,
  • chcących jednocześnie minimalizować ryzyko inwestycji,
  • inwestujących długoterminowo - horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 3 lata,
  • szukających inwestycji w której podejmowane są także działania w celu ochrony zainwestowanych środków. 

Dlaczego warto inwestować właśnie teraz? 
Zapisy trwają tylko do 16 listopada 2012 w placówkach Banku BPH na terenie całego kraju. Wykorzystaj szansę! Inwestuj i wygrywaj atrakcyjne nagrody!

Dowiedz się więcej

Wróć do listy