Wróć do strony głównej

Aktualności

Przekształcenie BPH SFIO Total Profit w fundusz inwestycyjny otwarty

30-12-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że z dniem 30 grudnia 2014 r. nastąpiło przekształcenie BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit, w trybie art. 239 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 157), w fundusz inwestycyjny otwarty. Fundusz działa począwszy od dnia 30 grudnia 2014 r. pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.

Przekształcenie Funduszu następuje w wyniku wejścia w życie zmian Statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 29 września 2014 r. 

Wróć do listy