Wróć do strony głównej

Aktualności

Raport bieżący Banku BPH 16/2014 z dn. 6 sierpnia 2014-08-07

07-08-2014

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku, Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd Banku BPH S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od zbycia akcji BPH TFI S.A. Jest to efektem przeprowadzonego w ostatnich miesiącach przeglądu ofert inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji BPH TFI S.A., z których żadna nie okazała się optymalna z punktu widzenia Banku w oparciu o ocenę kryteriów branych pod uwagę przez Bank oraz zmienioną perspektywę Banku wobec uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych transakcji. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono warunki makroekonomiczne i regulacyjne oraz zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych, a także perspektywy rozwoju BPH TFI S.A. w najbliższych latach.

Link do Raportu Bieżącego Banku BPH 16/2014 z dn. 6 sierpnia 2014-08-07

Wróć do listy