Wróć do strony głównej

Aktualności

Rynkowy Komentarz Miesięczny

22-11-2016

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat
  • Notowania przedwyborcze w USA rządzą rynkami finansowymi
  • Niespodziewany wzrost produkcji ropy w USA
  • Stopniowy wzrost inflacji w Polsce
  • Rosną dochody budżetu państwa
  • Duża podaż obligacji skarbowych
Dane rynkowe na dzień 31.10.2016r (1M)
Indeksy WIG mWIG S&P500
4,40% 6,15% -1,94%
Waluty EUR/PLN USD/PLN EUR/USD
0,27% 2,58% -2,26%
Żywność i surowce Indeks CRB Kawa Ropa WTI
-0,02% 8,31% -2,86%
  Rentowności
Polskie obligacje skarbowe 2-letnie 5-letnie 10-letnie
1,78% 2,48% 3,08%
Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych

Paweł Gołębiewski
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Rynek obligacji i rynek walutowy

Kolejny miesiąc wzrostów rentowności

Konsternacja na rynku długu przedłuża się. Rentowności obligacji krótkoterminowych wzrosły o 5 punktów bazowych. Efekty był większy im bardziej odległy termin zapadalności: obligacje średnioterminowe odnotowały 15 punktowy wzrost, a 10-letnie 17 punktowy. W efekcie indeks stracił blisko 0,5% wartości. Rynek pozostawał bardzo wrażliwy na dwa typy informacji: o możliwości zmiany parametrów polityki pieniężnej głównych banków centralnych - w szczególności ECB oraz poprawiające się nieco dane makro - głównie w strefie euro. Te dwa czynniki grały na niekorzyść obligacji. W tle za to pozostawały czynniki lokalne. Do najważniejszych zaliczyć należy dobre wykonanie budżetu po trzech kwartałach. Dochody wzrosły o 13% r/r, chociaż jest to w dużej mierze podyktowane jednorazowymi wpływami z aukcji LTE oraz zyskiem NBP. Ważniejsze dochody podatkowe wzrosły o 7.4% r/r głównie w efekcie uszczelniania systemu podatkowego. Warto odnotować dużą podaż polskich skarbówek dostarczaną na przetargach Ministerstwa Finansów (w październiku obligacje sprzedane za ponad 22mld PLN). Może to być jedną z przyczyn tłumaczących dlaczego po 13 latach polskie długoterminowe obligacje skarbowe mają wyższą rentowność niż węgierskie.

Wykres 1. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (dynamika r/r) za okres od 10.2010 do 09.2016

Wykres 1. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (dynamika r/r) za okres od 10.2010 do 09.2016

Źródło: Bloombegr

Moim zdaniem...

… rynek przygotowuje się na wzrost inflacji. Nie jest to zdarzenie charakterystyczne wyłącznie dla Polski, ale ważne, zwłaszcza, że okres deflacji był u nas głębszy i dłuższy niż w wielu innych krajach. Wskaźnik CPI (consumer price index) przekroczy 0% r/r już w grudniu tego roku i podąży w stronę 1% r/r. Główną przyczyną są efekty bazowe związane z cenami ropy. Przypomnijmy, że za benzynę PB95 płacimy dzisiaj 4.55 PLN... a na początku roku 2016 było to 3.95 PLN - wzrost o 15%.

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis
Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych BPH TFI

Rynek akcji

Nadrabiamy zaległości do świata

Początek października nie zapowiadał wyrwania się z marazmu naszego rynku. Po pięciu miesiącach rynki rozwijające się wyhamowały wzrosty i indeks MSCI EM zyskał w skali miesiąca zaledwie 0,18%. W tych okolicznościach inwestorzy poszukiwali rynków relatywnie słabszych z potencjałem do nadrobienia strat. Ostatni tydzień października przyniósł silne wzrosty na warszawskim parkiecie, które przyniosły wzrost indeksu WIG20 o imponujące 6,15%. Wyraźnie widoczna była ucieczka krótkich pozycji (akcje pożyczone i sprzedane) na akcjach z indeksu WIG20. Akcje PKN Orlen SA wzrosły w październiku o 19,7%, ale największą stopę zwrotu osiągnęły akcje spółki LPP rosnąc o 50%. To pokazuje, jak silne mogą być wzrosty na rynku, który wcześniej był w niełasce inwestorów. Do trwałej poprawy na rynku przydałoby się potwierdzenie w silnych danych makro oraz zmiany polityki prowadzonej przez Skarb Państwa w stosunku do mniejszościowych akcjonariuszy, których interesy były całkowicie pomijane w ostatnich latach.

Wykres 2. Notowania kandydatów przed wyborami prezydenckimi w okresie 09.2015-10.2016.

Wykres 2. Notowania kandydatów przed wyborami prezydenckimi w okresie 09.2015-10.2016

Źródło: Realclearpolitics.com

Moim zdaniem...

… od piątku 28 października wraz z pojawieniem się nowych informacji znacznie zwiększających ryzyko wyników wyborów prezydenckich w USA sytuacja na światowych giełdach uległa całkowitej zmianie. Początkowa reakcja na spadek poparcia dla H. Clinton nie była duża, jednak kolejne sondaże wyborcze potwierdziły wyrównanie się szans wyborczych obu kandydatów. Do tego czasu rynki akcji zakładały gładkie zwycięstwo demokratów i utrzymanie status quo establishmentu. Jednak ryzyko zmiany politycznej znacząco wzrosło, a jak wiemy rynki nie lubią niepewności. Wygrana H. Clinton przyniosłaby, przynajmniej częściowo, uspokojenie na światowych rynkach.

Michał Sikorski - Zarządzający funduszami

Michał Sikorski
Zarządzający funduszami BPH TFI

Rynek surowcowy

Przebudzenie chińskiego smoka

Październik był dość zmiennym miesiącem na rynku surowców. Po wzrostowej pierwszej połowie, końcówka przyniosła korektę. Ostatecznie indeks CRB spadł nieznacznie o 0,02%. Ceny ropy początkowo wzrastały pod wpływem porozumienia w Algierze, jednak w kolejnych dniach oddawały przez rosnące obawy o realne szanse dobrowolnego ograniczenia produkcji. Nawet z Rosji, która początkowo mówiła o przyłączeniu się do programu, płyną sprzeczne sygnały - zgadzają się na zamrożenie tej wielkości na obecnym rekordowo wysokim poziomie. Najlepiej zachowującą się grupą aktywów były metale szlachetne i przemysłowe. Na ceny metali przemysłowych wpłynęły dobre dane popytowe z Chin oraz poprawiające się wskaźniki wyprzedzające koniunktury. Korekcie indeksu pod koniec miesiąca sprzyjało również umocnienie dolara do koszyka walut spowodowane powrotem spekulacji na temat grudniowej podwyżki stóp w USA oraz odbudowującym się poparciem dla Donalda Trumpa widocznym w sondażach wyborczych.

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu TR/CoreCommodity CRB za okres od 10.2011 do 10.2016.

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu TR/CoreCommodity CRB za okres od 10.2011 do 10.2016

Źródło: Bloombegr

Moim zdaniem...

… w listopadzie kluczowe dla rynku surowców będą kolejne dane o zapasach ropy oraz wyniki rozmów OPEC przewidziane na 30 listopada. Rynek będzie również wyczekiwał na wyniki wyborów prezydenckich w USA, wzrost niepewności powinien sprzyjać notowaniom metali szlachetnych.

 
 
Nasze fundusze miesiąca

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu* spośród funduszy
otwartych BPH TFI osiągnął Subfundusz:

BPH Dywidendowy

+2,03%

Najchętniej wybieranym funduszem** spośród funduszy
otwartych BPH TFI był Subfundusz:

BPH Globalny Żywności i Surowców

*) fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu w okresie 30.09.2016 – 31.10.2016 r. wśród subfunduszy BPH FIO Parasolowego.
**) fundusz, który odnotował najwyższą sumę nabyć w stosunku do wielkości aktywów netto (WAN) w okresie 01.10.2016 – 31.10.2016 r.

Niniejszy komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego komentarza wymaga zgody sporządzających komentarz. Komentarz został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy komentarz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Komentarz niniejszy nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarz niniejszy nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego komentarza BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać, bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego komentarza, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci, brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie.

Wróć do listy