Wróć do strony głównej

Aktualności

Sfinalizowanie sprzedaży akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na rzecz Altus Agent Transferowy Sp. z o.o.

01-09-2017

W dniu 31 sierpnia 2017 r. GE Capital sfinalizował sprzedaż 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na rzecz Altus Agent Transferowy Sp. z o.o.

Transakcja ta wynika z przyjętej i ogłoszonej wcześniej przez GE Capital globalnej strategii sprzedaży aktywów finansowych. Strategia ta opiera się na stworzeniu wiodącej na świecie organizacji koncentrującej się na obszarze  nowych technologii z zakresu branż przemysłowo-cyfrowych i jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania w sektor finansowy w ramach GE Capital. Dodatkowo GE niezmiennie koncentruje się również na umacnianiu swojej wiodącej roli w sektorze przemysłowym.

Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. jest spółką zależną od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI powstało w 2008 r. Od 2014 roku jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Altus TFI zarządza 69 funduszami, a  jego aktywa wynoszą około 10 mld zł.

Transakcja ta nie ma wpływu na dotychczasową działalność BPH TFI i Towarzystwo niezmiennie koncentruje się na dostarczaniu naszym klientom atrakcyjnych produktów i usług.

Wróć do listy