Wróć do strony głównej

Aktualności

Wdrożenie ustawodawstwa FATCA

30-11-2015

W dniu 01 grudnia 2015  wchodzi w życie  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej „Ustawa FATCA”). 

Ustawa ta ma na celu zobowiązanie polskich instytucji finansowych do przekazywania informacji o rachunkach, których posiadaczami są amerykańscy podatnicy, co z kolei ma zapobiegać unikaniu przez nich opodatkowania i utrudnić budowanie struktur podatkowych ułatwiających takie unikanie.

Ustawa określa podstawowe obowiązki polskich instytucji finansowych, związane z identyfikowaniem amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, a także obowiązek sporządzania i przekazywania informacji w tym zakresie do administracji podatkowej USA  (za pośrednictwem polskich organów podatkowych.

Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) obowiązek uzyskania od swoich Klientów, oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej „oświadczenie o statusie FATCA”).

Obowiązek dotyczy:

1. Klientów, którzy zostali uczestnikami funduszy w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych skontaktują się z tymi klientami w okresie od 01.12.2015 do dnia 31.03.2016 z prośbą o uzupełnienie oświadczenia.  

Oświadczenie zawiera zapytanie o status rezydencji podatkowej USA, a w przypadku instytucji również o klasyfikację typu instytucji oraz w pewnych sytuacjach – o status FATCA beneficjenta rzeczywistego. 

TFI może, w razie konieczności, wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Zgodnie z Ustawą FATCA, w przypadku nie otrzymania przez TFI oświadczenia o statusie FATCA w terminie do dnia 01.12.2016 r., środki zgromadzone na rejestrach zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu. Blokada oznaczać będzie brak możliwości dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rejestrach w funduszach inwestycyjnych do czasu złożenia w/w oświadczenia.

W związku z powyższym, niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o statusie FATCA w sposób i w terminie wskazanym przez TFI.

2. Klientów, którzy zostali uczestnikami funduszy w okresie od dnia 01.12.2015

Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania oświadczenia posiadacza rachunku , w trakcie procedur związanych z otwarciem takiego rachunku.

Oznacza to, że podczas składania zleceń lub w przypadku zmiany okoliczności (np. zmiany danych) klienci będą pytani o status rezydencji podatkowej USA, a w przypadku instytucji również o klasyfikację typu instytucji oraz w pewnych sytuacjach – o status FATCA beneficjenta rzeczywistego.

TFI może, w razie konieczności, wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

3. Klientów, którzy byli klientami funduszy na dzień 30 czerwca 2014

W przypadku, jeśli w danych klienta TFI odnajdzie przesłanki mogące wskazywać na rezydencję podatkową USA, może zwrócić się do klienta o złożenie oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA, a w przypadku instytucji również o klasyfikację typu instytucji oraz w pewnych sytuacjach – o status FATCA beneficjenta rzeczywistego.  TFI może, w razie konieczności, wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Wróć do listy