Wróć do strony głównej

Aktualności

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

18-12-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 (dalej: "Fundusz"), niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") w dniu 17 grudnia 2015 r. Uchwały Nr 1308/2015 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz.

Na podstawie § 32 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd GPW wyznaczył na 22 grudnia 2015 r. dzień ostatniego notowania certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBPHSR00013”. Dzień 22 grudnia 2015 r. będzie ostatnim dniem notowań 491 284 (słownie: czterystu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii A.

Od dnia 23 grudnia 2015 r. certyfikaty inwestycyjne Funduszu zostają wykluczone z obrotu na GPW.

Wróć do listy