Wróć do strony głównej

Aktualności

Zagraniczni inwestorzy rządzą na rynku akcji w Warszawie

16-05-2017

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat
  • Macron wygrywa
  • Szczyt inflacji w kwietniu
  • Ciągle wysoki stan zapasów ropy ciągnie w dół jej cenę
  • IMF podwyższa prognozy światowego PKB na 2017 i 2018 rok
  • Wygrane przez prezydenta Erdogana referendum konstytucyjne w Turcji
Dane rynkowe na dzień 28.04.2017r (1M)
Indeksy WIG mWIG 40 S&P500
6,45%   2,41%   0,91%  
Waluty EUR/PLN USD/PLN EUR/USD
-0,12%   -2,38%   2,28%  
Żywność i surowce Indeks CRB Miedź Ropa WTI
-2,24%   -1,75%   -2,51%  
  Rentowności
Polskie obligacje skarbowe 2-letnie 5-letnie 10-letnie
1,97% 2,87% 3,43%
Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Paweł Gołębiewski
Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych BPH TFI

Rynek obligacji i rynek walutowy

Poziom równowagi

W kwietniu zmienność na rynku długu istotnie spadła. Portfele inwestorów przeszły głębokie zmiany, a inwestorzy dostosowali ryzyko do otoczenia makro. Wskaźniki spozycjonowania na rynku amerykańskich obligacji skarbowych wróciły do równowagi. W związku z tym, czynniki techniczne odgrywać będą teraz mniejszą rolę, a pałeczkę przejmą dane makro. Te były w kwietniu nieco słabsze. Wskaźniki zaskoczeń gospodarki USA spadły istotnie, w części za sprawą dostosowujących się rosnących oczekiwań analityków. Był to powód blisko 10 punktowych spadków rentowności amerykańskiego treasurys. W Europie wygrana Macrona w wyborach prezydenckich nie spowodowała istotnych ruchów rentowności. Niemieckie bundy przy niewielkiej zmienności oscylowały w okolicach 0,30%. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na polskie skarbówki, których rentowność spadła od początku roku o 15-30 punktów bazowych głównie w skutek zawężenia się premii za ryzyko kredytowe/płynności. Obligacje dziesięcioletnie testowały minima z grudnia 2016 roku, po czym powróciły powyżej 3,40% potwierdzając istotność tego wsparcia.

Wykres 1. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych na rynku obligacji 01.2017 – 04.2017

Wykres 1. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych na rynku obligacji  01.2017 – 04.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… od początku roku inwestorzy zagraniczni patrzą na nasz kraj przychylniej. Napływy na rynek długu w samym marcu obliczyć można na ca. 10 mld PLN. Tak istotny strumień nie pomógł Polsce wyróżnić się na tle regionu. Na przykład na Węgrzech zaangażowanie nierezydentów spada. Pomimo tego Indeks Citi obligacji węgierskich notuje zbliżone do naszego poziomy od początku roku, a więc wystąpienie napływów nie jest warunkiem koniecznym.

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis
Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych BPH TFI

Rynek akcji

Zagraniczni inwestorzy rządzą na rynku akcji w Warszawie

Na początku kwietnia rynek kontynuował odpoczynek rozpoczęty w październiku. W drugiej połowie kwietnia wraz z oczekiwaniami na pozytywne rozstrzygnięcie wyborów we Francji oraz ich materializacją rynki powróciły do wzrostów. Po miesięcznej korekcyjnej przerwie w marcu, kwiecień przyniósł ponownie stopę zwrotu przekraczającą 6% na indeksie WIG. Motorem napędowym wzrostów były duże i płynne spółki, które leżą w polu zainteresowania inwestorów zagranicznych. Dla nich dużo ważniejsze od wyceny i atrakcyjności jest przede wszystkim płynność. Z tego względu ich naturalnym polem zainteresowania są spółki o największej kapitalizacji takie, jak PZU, PKN ORLEN, PKO BP, czy PEKAO SA. Dużo słabiej poradziły sobie najmniejsze spółki mierzone indeksem Swig80, które straciły na wartości -0,50%. Trochę lepiej poradziły sobie średnie spółki, w przypadku których częściowo działa siła inercji od inwestorów zagranicznych i pozytywnego sentymentu wokół rynku.

Wykres 2. Udziały biur maklerskich w kwietniu

Wykres 2. Udziały biur maklerskich w kwietniu

Źródło: GPW.com.pl

Moim zdaniem...

… niestety negatywne zmiany ostatnich lat spowodowały marginalizację krajowych inwestorów na warszawskiej giełdzie. Patrząc na dane o udziałach rynkowych poszczególnych biur maklerskich można oszacować udziały inwestorów zagranicznych na ponad 70%. Na krajowym rynku zdecydowanie brakuje kapitału, a ten zagraniczny ma zdecydowanie większą zmienność i działa na bardzo ograniczonym wielkością spółki rynku. Z tego względu szerokość rynku w ostatnich miesiącach zdecydowanie spada i hossa ma wybiórczy charakter na tym etapie.

Michał Sikorski Zarządzający funduszami BPH TFI

Michał Sikorski
Zarządzający funduszami BPH TFI

Rynek surowcowy

Rynek pod presją ropy

Rynek surowców w kwietniu zachowywał się odwrotnie do pozostałych rynków, zwłaszcza rynków akcji. Mimo dobrej pierwszej połowy miesiąca (lepszej od akcji), końcówka przyniosła spadki (również w przeciwieństwie do rynku akcji). Pojawiające się dane makro sprzyjały surowcom – Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę światowego wzrostu gospodarczego do 3,5% w 2017 roku, z Chin wyszły bardzo dobre dane o imporcie/eksporcie, nie mniej jednak dobry wydźwięk tych informacji został "przykryty" przez słabsze od oczekiwań dane o amerykańskich zapasach ropy, które uległy zmniejszeniu jednakże nie tak dużemu jak pierwotnie oczekiwał rynek. Spowodowało to przecenę cen ropy, która zniwelowała wcześniejsze ponad 6% wzrosty, ostatecznie cena ropy zakończyła miesiąc spadkiem o 2,5%. Dobry wynik E. Macron w pierwszej turze wyborów we Francji istotnie wpłynął na spadek ryzyka politycznego dla Europy i to również miało wpływ na słabsze zachowanie złota w końcówce miesiąca. Ostatecznie TR/CC CRB Commodity index spadł o 2,24%.

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu CRB za okres 04.2012 - 04.2017

Wykres 3. Cena ropy na tle indeksu CRB za okres 04.2012 - 04.2017

Źródło: Bloomberg

Moim zdaniem...

… słabsze zachowanie surowców w kwietniu, mimo dobrych danych jest po trochu pokłosiem wcześniejszego optymizmu inwestorów i znacznego nadbudowania długich pozycji spekulacyjnych na niektórych towarach. W takich warunkach, rynek często szuka "pretekstu" do przeceny. "Oczyszczenie" rynku z nadwyżki długich pozycji sprzyja późniejszemu dobremu zachowaniu się cen towarów. Fundamentalnie pozytywny obraz rynku surowców nie zmienia się.

 
 
Nasze fundusze miesiąca

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu* spośród funduszy
otwartych BPH TFI osiągnął Subfundusz:

BPH Superior Akcji

+3,60%

Najchętniej wybieranym funduszem** spośród funduszy
otwartych BPH TFI był Subfundusz:

BPH Pieniężny

 

 

Tabela 1. Wyniki funduszy zarządzanych przez BPH TFI - stan na dzień 28.04.2017 r.

Subfundusz 1m 3m 6m 12m 36m 60m
BPH Skarbowy 0,14% 0,60% 0,49% 0,95% 3,91% 10,36%
BPH Pieniężny 0,23% 0,75% 0,70% 1,43% b.d. b.d.
BPH Obligacji 1 0,28% 0,84% -0,28% -0,50% 5,26% 13,24%
BPH Obligacji 2 0,27% 0,83% -0,18% -0,23% 8,96% 17,16%
BPH Obligacji Korporacyjnych 0,36% 1,00% 0,93% 2,32% 8,71% b.d.
BPH Stabilnego Wzrostu 1,38% 2,68% 4,69% 4,94% 4,57% 16,38%
BPH Zrównoważony 1,82% 3,70% 7,69% 7,69% 1,82% 14,87%
BPH Selektywny 0,92% 3,64% 3,61% 4,81% 10,11% 40,35%
BPH Globalny Żywności i Surowców -0,98% -1,84% 2,93% 4,47% -31,90% -33,37%
BPH Akcji 3,55% 6,10% 15,08% 16,36% 5,89% 29,10%
BPH Akcji Globalny 0,62% 1,72% 10,39% 13,58% 32,52% 42,48%
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2,37% 5,41% 12,14% 17,82% 18,97% 57,83%
BPH Akcji Rynków Wschodzących -0,32% 2,32% 3,70% b.d. b.d. b.d.
BPH Dywidendowy 1,95% 1,07% 7,23% 12,03% b.d. b.d.
BPH FIO Strategii Akcyjnej 0,63% 3,45% 6,60% 9,34% 15,18% 8,30%
 
BPH Superior Pieniężny 0,19% 0,65% 1,06% 1,98% b.d. b.d.
BPH Superior Obligacji 0,41% 1,57% 0,93% 1,96% b.d. b.d.
BPH Superior Selektywny 0,88% 3,45% 4,13% 6,66% b.d. b.d.
BPH Superior Akcji 3,60% 6,73% 16,54% 19,63% b.d. b.d.
BPH Superior Rynku Surowców -0,63% -2,18% 2,36% b.d. b.d. b.d.

 


*) fundusz, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu w okresie 31.03.2017 – 28.04.2017 r. wśród subfunduszy BPH FIO Parasolowego.
**) fundusz, który odnotował najwyższą sumę nabyć w stosunku do wielkości aktywów netto (WAN) w okresie 01.04.2017 – 28.04.2017 r.

Niniejszy komentarz przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI). Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego komentarza wymaga zgody sporządzających komentarz. Komentarz został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy komentarz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Komentarz niniejszy nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Komentarz niniejszy nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego komentarza BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać, bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego komentarza, w szczególności  za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci, brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie.

Wróć do listy