Wróć do strony głównej

Aktualności

Zmiana siedziby BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

13-11-2008

Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako: „Towarzystwo”) uprzejmie informuje, że z dniem 13 listopada 2008 r. ulega zmianie siedziba Towarzystwa. 
Od tego dnia siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, p. XIV. 
W związku z powyższym, począwszy od dnia 13 listopada 2008 r. adres korespondencyjny Towarzystwa jest następujący:


BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17, p. XIV 
00-203 Warszawa


Jednocześnie informujemy, że przeniesienie części operacyjnej Towarzystwa nastąpi stopniowo do dnia 24 listopada 2008 r. 

Wróć do listy