Wróć do strony głównej

Aktualności

Zmiana w sposobie prezentacji wycen

20-05-2008

Informujemy iż od dnia 19 maja 2008 roku, Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa a także cena zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa wszystkich funduszy jest ogłaszana z dokładnością do 2 (słownie: dwóch) miejsc po przecinku. 

 
Wróć do listy