Wróć do strony głównej

Aktualności

Zmiany w BPH TFI

07-12-2012

Uprzejmie informujemy o zawarciu umowy, na mocy której, w przypadku braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego i uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, właścicielem 100% akcji BPH TFI stanie się Investors Holding S.A.

Investors Holding S.A. jest holdingiem, którego działalność koncentruje się na sektorze finansowym w Polsce i zagranicą. Investors Holding S.A. jest spółką kontrolującą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz Dom Inwestycyjny Investors SA. Investors TFI zarządza około 40 otwartymi i zamkniętymi funduszami i subfunduszami skierowanymi zarówno do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Transakcję sfinansowała spółka Abris Capital Partners, wiodąca firma zarządzająca funduszami private equity, działająca głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej w segmencie średnich inwestycji. Specjaliści Abris pracują w biurach w Warszawie, Kijowie i Bukareszcie, zarządzając dwoma funduszami w łącznej wartości ponad 700 milionów euro. Stając się akcjonariuszem większościowym w Investors Holding, Abris proponuje wzmocnienie działalności zarządzania aktywami w poszerzonej grupie, gwarantując jej długofalowy rozwój i atrakcyjną ofertę.

Transakcja będzie prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem interesów Klientów BPH TFI oraz zachowaniem wysokiego standardu zasad współpracy z podmiotami dystrybuującymi fundusze zarządzane przez BPH TFI.
Nasi Klienci mogą nadal korzystać z usług efektywnego zarządzania funduszami przez wysokiej klasy specjalistów, a nasze produkty inwestycyjne będą w dalszym ciągu dostępne w Banku BPH, u innych dystrybutorów, a także poprzez system internetowy STI oraz system telefoniczny.

Informacje na temat procesu zmian właścicielskich są dostępne i będą uaktualniane na stronie Towarzystwa (www.bphtfi.pl), u konsultantów infolinii Towarzystwa (0 801 350 000, czynnej w godz. od godz. 9:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku), a o wejściu w życie zmian, poinformujemy niezwłocznie.

Wróć do listy