Wróć do strony głównej

Aktualności

Zmiany w przyjmowaniu zleceń wpłat w walutach

29-06-2007

W nawiązaniu do publikacji z dnia 28 maja br. BPH TFI SA przypomina o tym, że w funduszach:

  • BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej (poprzednio: BPH FIO Europejskich Obligacji),
  • BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej (poprzednio: BPH FIO Dolarowych Obligacji)

wpłaty w walutach (odpowiednio w EUR oraz w USD) nie będą realizowane dla zleceń złożonych po dniu 1 lipca 2007 r.

Jednocześnie odkupywanie jednostek „walutowych” będzie nadal możliwe i nie przewidujemy ich wstrzymania.

Dodatkowo 28 sierpnia 2007 nastąpi zmiana polityki inwestycyjnej obu funduszy. Będą one lokowały aktywa na obszarze tzw. Europy Wschodzącej, do której należą państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki, które prowadzą działalność budowlaną, deweloperską, hotelarską.

BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej będzie lokował pozyskane środki głównie w instrumenty dłużne (np. obligacje, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, itp.) krajów w/w regionu.

Wróć do listy