Wróć do IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

IKE - czy warto?

Dlaczego warto oszczędzać IKE?

 • dodatkowe źródło oszczędzania na emeryturę - IKE umożliwia uzupełnienie obowiązkowych, już płaconych składek (ZUS, OFE), o III filar systemu emerytalnego - czyli Indywidualne Konto Emerytalne,
 • korzyści podatkowe - zyski z oszczędzania w IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych po spełnieniu odpowiednich warunków,
 • możliwość tzw. częściowych zwrotów - czyli wycofania w dowolnym momencie części środków zgromadzonych na IKE (środki wycofywane z IKE w ramach zwrotów podlegają opodatkowaniu),
 • oszczędności z IKE służą interesom całej rodziny - Oszczędzający może wskazać osoby, które otrzymają zgromadzone środki na IKE w przypadku jego śmierci,
 • bezpieczeństwo - zgodnie z ustawą o IKE działalność IKE z funduszem inwestycyjnym podlega ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

Co wyróżnia IKE w Rockbridge TFI?

 • szansa na wyższe zyski - inwestowanie w fundusze daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w perspektywie kilku lat,
 • możliwość wyboru programu inwestowania - możliwość wyboru jednego z dwóch modelowych programów inwestowania opracowanych przez naszych ekspertów bądź stworzenie indywidualnego programu inwestowania,
 • modelowe programy inwestowania - dostosowane do wieku i celu Oszczędzającego,
 • bezpłatne zmiany programów - zmiany programów inwestowania są bezpłatne. W danym roku kalendarzowym Oszczędzający może dokonać łącznie do 4 zmian programów inwestowania oraz zmian procentowego podziału środków lokowanych w poszczególnych Subfunduszach w ramach indywidualnego programu inwestowania,
 • wygodna możliwość zmiany poprzez Internet - masz możliwość dokonania powyższych zmian poprzez Serwis Transakcyjno-Informacyjny (STI), 
 • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat. Harmonogram zależy wyłącznie od możliwości Oszczędzającego.

Dlaczego IKE z Rockbridge TFI?

 • doświadczenie - na polskim rynku kapitałowym działamy aktywnie od 1998 roku,
 • filozofia towarzystwa - niezmiennie filozofią Rockbridge TFI jest osiąganie dla swoich klientów stabilnych, satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym,
 • mamy około 50 tys. Klientów,
 • profesjonalne zarządzanie – wybierając IKE z Rockbridge TFI, powierzasz swoje środki ekspertom rynku finansowego,
 • łatwy dostęp do informacji o wartości oszczędności – wycena jednostek uczestnictwa funduszy jest dostępna codziennie na stronie www.rockbridge.pl. Oszczędzający może mieć wgląd do IKE poprzez STI.