Wróć do IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Modelowe programy inwestycyjne w IKE

Na początku warto się zastanowić jaki jest cel Twoich oszczędności:

 • Jeśli poszukujesz szansy na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu i akceptujesz wysoką zmienność inwestycji, to warto rozważyć Dynamiczny Program Inwestowania,
 • Jeśli poszukujesz rozwiązań o niższym poziomie ryzyka niż w programie Dynamicznym i jednocześnie chciałbyś mieć szanse na osiąganie korzystnych stóp zwrotu, to warto rozważyć Zrównoważony Program Inwestowania, który cechuje się podwyższoną zmiennością wartości inwestycji.

Maksymalizacja szans na wysoką emeryturę

Aby zmaksymalizować Twoje szanse na wysoką emeryturę każdy modelowych programów przewiduje dzielenie oszczędności nawet między cztery subfundusze. Podział wpłat na wskazane subfundusze został zaproponowany w taki sposób, aby zwiększać Twoje szanse na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu w początkowym okresie oszczędzania i zmniejszyć ryzyko strat w okresie poprzedzającym wiek emerytalny.

Podział wpłat jest automatyczny oraz dobór subfunduszy zależy od:

 • Wybranego programu inwestowania,
 • Aktualnego wieku oszczędzającego.

  Nie będzie to wymagało od Ciebie żadnych dodatkowych dyspozycji.

Dynamiczny Program Inwestowania

został przygotowany z myślą o klientach poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu i akceptujących jednocześnie wysoki poziom ryzyka inwestycji. W ramach tego programu proponujemy inwestowanie w następujące subfundusze:

 • Rockbridge Obligacji 1 lub Rockbridge Obligacji 2,
 • Rockbridge Akcji,
 • Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących,
 • Rockbridge Globalny Żywności i Surowców.

Modelowe portfele subfunduszy w Dynamicznym Programie Inwestowania:
 

  Portfel 1 Portfel 2 Portfel 3 Portfel 4
  do 45 lat 45-50 lat 50-55 lat powyżej 55 lat
Rockbridge Obligacji 1 - - - 70%
Rockbridge Obligacji 2 20% 35% 45% -
Rockbridge Akcji 50% 40% 35% 30%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 15% 15% 10% -
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców 15% 10% 10% -
Suma 100% 100% 100% 100%
Komponent ryzyka 80% 65% 55% 30%


Zrównoważony Program Inwestowania

został przygotowany z myślą o klientach poszukujących korzystnych stóp zwrotu i akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycji. W ramach tego programu proponujemy inwestowanie w następujące subfundusze:

 • Rockbridge Obligacji 1,
 • Rockbridge Obligacji Korporacyjnych,
 • Rockbridge Akcji,
 • Rockbridge Globalny Żywności i Surowców.

Modelowe portfele subfunduszy w Zrównoważonym Programie Inwestowania:
 

  Portfel 1 Portfel 2 Portfel 3 Portfel 4
  do 45 lat 45-50 lat 50-55 lat powyżej 55 lat
Rockbridge Obligacji 1 35% 40% 45% 80%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15% 20% 20% -
Rockbridge Akcji 40% 30% 25% 20%
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców 10% 10% 10% -
Suma 100% 100% 100% 100%
Komponent ryzyka 50% 40% 35% 20%Możliwość zmiany programu inwestowania:
W danym roku kalendarzowym masz możliwość dokonania łącznie maksymalnie czterech zmian programu inwestowania oraz zmian procentowego podziału środków lokowanych w poszczególnych subfunduszach w ramach indywidualnego programu inwestowania.