Wróć do strony głównej

Wszystkie fundusze inwestycyjne

 
Pomoc w doborze funduszu Zobacz Selekcjonera

Rockbridge TFI w swojej ofercie posiada pełną gamę Funduszy Inwestycyjnych zróżnicowanych w zakresie poziomu ryzyka i potencjału zysku.

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej Absolutnej stopy zwrotu
Wysokie
5 lat

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Absolutnej stopy zwrotu
Podwyższone
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji Nieruchomości
Umiarkowane

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu i wynika ze stosowanej przez fundusz/subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka funduszu/subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673)