Wróć do strony głównej

Wszystkie fundusze inwestycyjne

Rockbridge TFI w swojej ofercie posiada pełną gamę Funduszy Inwestycyjnych zróżnicowanych w zakresie poziomu ryzyka i potencjału zysku.

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

z wydzielonymi subfunduszami:

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge Skarbowy Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
Rockbridge Lokata Plus Pieniężne i gotówkowe
Bardzo niskie
3 mies.
Rockbridge Obligacji Obligacji polskich
Niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji 2 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Dłużne korporacyjne
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu
Relatywnie niskie
3 lata
Rockbridge Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Relatywnie niskie
4 lata
Rockbridge Zrównoważony Zrównoważone
Umiarkowane
4 lata
Rockbridge Akcji Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Dywidendowy Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Globalnych Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Rynków Surowcowych Surowcowe
Podwyższone
5 lat

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej Absolutnej stopy zwrotu
Umiarkowane
5 lat

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Absolutnej stopy zwrotu
Podwyższone
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców Z ochroną kapitału
Umiarkowane
3 lata

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu i wynika ze stosowanej przez fundusz/subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka funduszu/subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673)