Wróć do strony głównej

Opłaty i prowizje

NAZWA OPIS POBIERZ
Tabela opłat manipulacyjnych

Tabela opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowego oraz Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej, obowiązująca od 20 kwietnia 2018 r.

Tabela opłat dla Alior Bank S.A.

Tabela opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Alior Bank SA w Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowego oraz Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej, obowiązująca od 20 kwietnia 2018 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla Symphony Wealth Management Sp. z o.o.

Tabela opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Symphony Wealth Management Sp. z o.o. Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej obowiązująca od 20 kwietnia 2018 r.

Tabela opłat za zarządzanie

Tabela opłat za zarządzanie dla funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Tabela opłat IKE

Tabelal opłat dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Tabela opłat IKZE

Tabela opłat dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Tabele opłat FIZ

Tabele opłat dla wykupu certyfikatów inwestycyjnych następujących funduszy: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1, Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2, Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3, Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4, Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5, Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6, Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców, Rockbridge FIZ Multi Inwestycja.

Tabela Opłat Rockbridge DuoPlan

Tabela opłat dla Planu Inwestycyjnego „Rockbridge DuoPlan”

Tabela opłat manipulacyjnych dla Rockbridge Superior FIO

Tabela opłat za zarządzanie Rockbridge Superior FIO