Wróć do strony głównej

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

W maju 2008 przekształciliśmy nasze fundusze inwestycyjne otwarte w jeden fundusz Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w ramach którego aktualnie oferujemy 14 zróżnicowanych subfunduszy.

Korzyści z „parasola”
Forma funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami zapewnia możliwość:

  • inwestowania środków w jeden lub kilka subfunduszy charakteryzujących się różnorodną polityką inwestycyjną, co przekłada się na zróżnicowany poziom potencjalnych zysków oraz stopień ryzyka,
  • elastycznego i dynamicznego zarządzania inwestycją, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej,
  • przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych,
  • dostęp do wszystkich naszych subfunduszy inwestycyjnych otwartych w ramach jednego funduszu parasolowego.

Im więcej, tym taniej
Dodatkową korzyścią dla Ciebie gdy inwestujesz swoje oszczędności w funduszu parasolowym jest zasada akumulacji środków. Zgodnie z nią opłaty manipulacyjne przy nabywaniu jednostek uczestnictwa pobierane są przy uwzględnieniu łącznej wartości środków zainwestowanych przez Ciebie we wszystkich subfunduszach. Oznacza to, że opłaty są tym niższe, im większe oszczędności ulokowałeś w funduszach.

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

z wydzielonymi subfunduszami:

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
Rockbridge Skarbowy Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
Rockbridge Pieniężny Pieniężne i gotówkowe
Bardzo niskie
3 mies.
Rockbridge Obligacji 1 Obligacji polskich
Niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji 2 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Dłużne korporacyjne
Relatywnie niskie
2 lata
Rockbridge Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu
Relatywnie niskie
3 lata
Rockbridge Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Relatywnie niskie
4 lata
Rockbridge Zrównoważony Zrównoważone
Umiarkowane
4 lata
Rockbridge Akcji Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek Akcji polskich
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Dywidendowy Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Globalny Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Akcji zagranicznych
Podwyższone
5 lat
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców Surowcowe
Podwyższone
5 lat