Wróć do listy funduszy

Fundusz Rockbridge Akcji

Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Akcji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-12-29:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-12-29:
129 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2017-01-19 - 2018-01-19
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 14,55%
1M 5,20%
3M 4,15%
6M 1,53%
12M 11,93%
24M 32,03%
36M 15,19%
60M 12,23%
120M -4,02%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PGE 6,50%
2. PKO BP 5,80%
3. PEKAO 5,40%
4. PZU 5,20%
5. TAURON 3,50%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale może lokować również w instrumenty finansowe notowane na wybranych rynkach zagranicznych. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

Rachunek nabyć:
27 2490 0005 0000 4600 7897 4236
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-07-20

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.