Wróć do listy funduszy

Fundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych

 


Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Obligacji Korporacyjnych

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-10-31:
3 A
4 A
Wartość aktywów netto na 2017-10-31:
171 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie:
1,5%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
1%
Opłata zmienna za zarządzanie:
20% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-11-20 - 2017-11-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 3,30%
1M 0,35%
3M 0,91%
6M 1,77%
12M 3,45%
24M 5,34%
36M 8,28%
60M 14,12%
120M 64,83%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO FINANCE (2022-09-26) 3,30%
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (2020.02.27) 2,90%
3. ORLEN CAPITAL (2021-06-20) 2,60%
4. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 2,20%
5. MOL (2023-04-28) 2,20%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie głównie w korporacyjne instrumenty dłużne,
  • oczekujących wyższych zysków, niż z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych lub lokaty bankowe,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe, niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, tj. m.in. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, a także depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły subfunduszu

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.