Wróć do listy funduszy

Fundusz Rockbridge Skarbowy

Do dnia 20.09.2017 Subfundusz działał pod nazwą BPH Skarbowy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
2/7 Niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 3 miesięcy
Ranking 12M / 36M na 2017-10-31:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-10-31:
175 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
1,5%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
1,5%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-11-20 - 2017-11-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 2,21%
1M 0,31%
3M 0,85%
6M 1,31%
12M 2,36%
24M 2,95%
36M 3,79%
60M 8,98%
120M 37,69%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. BGK (2019-10-05) 1,95%
2. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 1,93%
3. mBank (2025-01-17) 1,80%
4. PKO FINANCE (2022-09-26) 1,55%
5. EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY (2019-10-18) 1,53%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności,
  • akceptujących niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

indeks POLONIA

Rachunek nabyć:
78 2490 0005 0000 4530 7425 7513
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
10 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2000-07-05

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o :

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określającyhistoryczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.