Wróć do strony głównej

Aktualne promocje

1. "0% prowizji w Serwisie Transakcyjno Informacyjnym (STI)" 
Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.
Czas trwania: do odwołania.

2. "0% prowizji przez Internet"
Przy nabyciach dokonywanych poprzez Internet opłata manipulacyjna wynosi 0%
u następujących Dystrybutorów: BNP Paribas Bank Polska SA, mBank.
Czas trwania: do odwołania.

3. "PI Superior - obniżenie wysokości pierwszej wpłaty"
Obniżenie wysokości pierwszej wpłaty do Programu Inwestycyjnego Superior do wysokości 100.000 zł.
Czas trwania: od 07.09.2017 do 31.12.2017.

4. "Obniżenie wysokości pierwszej wpłaty -  On Time Ubezpieczenia sp. z o.o" 
Obniżenie wysokości pierwszej wpłaty (otwarcia rejestru) do Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej, z kwoty 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) do 0,01 PLN (słownie: zero złotych 01/100), dla wpłat dokonywanych za pośrednictwem Dystrybutora On Time Ubezpieczenia sp. z o.o.
Czas trwania: od 1.09.2017 do 30.04.2018.   
Pobierz: Regulamin Promocji