Wróć do listy funduszy

Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Wartość aktywów netto na 2018-01-31:
11 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
Poziom ochrony kapitału:
131.27 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału:
upływa 29.12.2017 (dzień wyceny certyfikatów)
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2017-01-31 - 2018-01-31
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -0,14%
1M -0,14%
3M 0,00%
6M 0,12%
12M 0,17%
24M -0,21%
36M -0,78%
60M 1,31%
120M 21,93%

Informacje dodatkowe

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji. Zapoznaj się z opisem polityki inwestycyjnej.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Łukasz Juras
Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 14 listopada do 9 grudnia 2005 r. Emisja BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 zakończyła się pierwszą w historii rynku funduszy inwestycyjnych redukcją.
Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 31 marca 2008 r. od 1 kwietnia 2008 r.
do 31 grudnia 2011 r.
od 1 stycznia 2012 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych


Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 2018-01-19
2018-01-19

Terminy raportów okresowych w 2018 r.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 2018-01-02
2018-01-02

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 2018-01-02
2018-01-02

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 2017-12-14
2017-12-14

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Zobacz wszystkie raporty