Wróć do listy funduszy

Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Wartość aktywów netto na 2018-01-31:
24 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
Poziom ochrony kapitału:
120.67 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału:
upływa 30.03.2018 (dzień wyceny certyfikatów)
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2017-01-31 - 2018-01-31
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -0,03%
1M -0,03%
3M -0,02%
6M 0,11%
12M 0,40%
24M 0,31%
36M -0,05%
60M -1,38%
120M 21,83%

Informacje dodatkowe

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału.Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji. Zapoznaj się z opisem polityki inwestycyjnej.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Łukasz Juras
Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 16 stycznia do 10 lutego 2006 roku. Inwestorzy nabyli certyfikaty funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 o wartości blisko 750 milionów PLN.
Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 31 marca 2008 r. od 1 kwietnia 2008 r.
do 30 czerwca 2012 r.
od 1 lipca 2012 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych


Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 2018-01-19
2018-01-19

Terminy raportów okresowych w 2018 r.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 2018-01-02
2018-01-02

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 2018-01-02
2018-01-02

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 2017-12-14
2017-12-14

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Zobacz wszystkie raporty