Wróć do listy funduszy

Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Wartość aktywów netto na 2018-02-28:
8 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni dzień giełdowy w lutym, maju, sierpniu i listopadzie
Poziom ochrony kapitału:
113.77 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału:
upływa 31.08.2018 (dzień wyceny certyfikatów)
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2017-03-29 - 2018-03-29
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -0,25%
1M -0,06%
3M -0,25%
6M -0,37%
12M -0,39%
24M -1,18%
36M -1,10%
60M -0,52%
120M 14,49%

Informacje dodatkowe

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Łukasz Juras
Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 2018-03-02
2018-03-02

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2018-03-02
2018-03-02

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 2018-02-14
2018-02-14

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 2018-02-02
2018-02-02

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Zobacz wszystkie raporty

PIERWSZY W POLSCE!

Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców jest pierwszym funduszem na polskim rynku, który korzysta ze wzrostu cen surowców i jednocześnie dąży do ochrony zainwestowanego kapitału. Dzięki stosowanej przez fundusz strategii CPPI możliwe jest efektywne pomnażanie oszczędności przy równoczesnym zabezpieczeniu zainwestowanych środków.

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

CEL INWESTYCYJNY

Ochrona kapitału na założonym przez fundusz poziomie oraz maksymalizacja zysków z inwestycji w instrumenty finansowe umożliwiające osiąganie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców i towarów.

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 12 czerwca do 14 lipca 2006 roku.
Obecnie certyfikaty inwestycyjna można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 29 lutego 2008 r. od 1 marca 2008 r.
do 28 lutego 2013 r.
od 1 marca 2013 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych


Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.